Deklaracja dla kandydata na studia drugiego stopnia, który ukończył kierunek pokrewny inżynierski na studiach pierwszego stopniaPobieranie 24.31 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar24.31 Kb.
Deklaracja dla kandydata na studia drugiego stopnia, który ukończył kierunek pokrewny inżynierski na studiach pierwszego stopnia

Imię i nazwisko kandydata ………………………………………………………………………………..


Ukończony kierunek pokrewny……………………………………………………………………………
Kierunek studiów: AGROBIZNES
Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60% z efektami kształcenia obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku agrobiznes. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów kształcenia zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126 .


Lp.

Grupa treści kształcenia w zakresie:

Liczba punktów ECTS uzyskana przez kandydata na studiach pierwszego stopnia w zakresie poszczególnych treści kształcenia

Weryfikacja przez dziekana

1.

Matematyka z elementami statystyki2.

Ekonomia i prawo3.

Gleboznawstwo i chemia rolna4.

Technologie5.

Genetyka6.

Produkcja roślinna7.

Produkcja zwierzęca8.

Funkcjonowanie rynku9.

Rachunkowość i analiza ekonomiczna10.

Zarządzanie


RazemPodpis studenta: …………………………………

Data: ……………………………….
Kandydaci przystępujący do weryfikacji deklaracji dla kandydatów z kierunków pokrewnych powinni posiadać: wypełnioną deklarację kierunku pokrewnego, dyplom wraz suplementem lub indeks.
Decyzja dziekana po weryfikacji:
Kandydat jest zobowiązany do uzupełnienia kierunkowych efektów kształcenia w ciągu pierwszych dwóch semestrów na studiach stacjonarnych w wymiarze nieprzekraczającym 24 punktów ECTS. Z tego 16 punktów ECTS student realizuje bez odpłatności, a w przypadku wyższej liczby punktów ECTS odpowiadających koniecznym do uzupełnienia efektom kształcenia student wnosi opłatę określoną w odrębnych przepisach.
Wykaz modułów do uzupełnienia:  1. ……………………………………………………………………………………………………………………..

  2. ……………………………………………………………………………………………………………………..

  3. ……………………………………………………………………………………………………………………..

  4. ………………………………………………………………………………………………………………………

  5. ………………………………………………........................................................................

Podpis dziekana: ……………………………….Data: ………………………………………………..


Strona z


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna