Deklaracja profilowaPobieranie 81.73 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar81.73 Kb.
A1

DEKLARACJA PROFILOWA

Imię i nazwisko kandydata .............................................................................................................................

Preferowane kierunki przyszłych studiów....................................................................................................

.............................................................................................................................................................................Uczeń Gdańskiego Liceum Autonomicznego sam tworzy i modyfikuje swój profil kształcenia.
Czyni to poprzez dokonanie wyboru przedmiotów wiodących - realizowanych przez niego w rozszerzonej wersji programowej oraz przedmiotów uzupełniających. Zależnie od planowanych studiów rekomendowane są odpowiednie profile kształcenia. W trakcie nauki istnieje możliwość dokonania przez ucznia zmian na liście wybranych przedmiotów. Ewentualne zmiany najkorzystniej jest dokonać nie później niż po I semestrze pierwszej klasy.

Należy zaznaczyć znakiem X wybrany profil. Osoby, których zainteresowania odbiegają od zaproponowanych prosimy o wypełnienie Indywidualnej Karty Profilowej (druk A2).Profil

Przedmioty wiodące

Rekomendowane przedmioty uzupełniające*

Przykładowe kierunki studiów

Wybór profilu

matematyczno-fizyczno-informatyczny

(mat-fiz-inf)

 • matematyka

 • fizyka / informatyka

 • historia sztuki i rysunek – dla zdających na architekturę

 • fizyka

kierunki politechniczne oraz uniwersytecka matematyka, fizyka i informatyka
biologiczno-chemiczny

(biol-chem)

 • biologia

 • chemia

 • matematyka (rozszerzona wersja programowa) – dla zdających na biotechnologię

 • język łaciński

medycyna, farmacja biotechnologia, biologia, chemia, ochrona środowiska
humanistyczny

 • język polski

 • historia

 • WOS

kierunki filologiczne, prawo, historia, historia sztuki, socjologia, politologia
społeczno – historyczny / społeczno – geograficzny

 • matematyka

 • historia

 • geografia

 • wiedza o społeczeństwie (rozszerzona wersja programowa)

ekonomia, zarządzanie, SGH
Matematyczno-architektoniczny

 • matematyka

 • historia sztuki

 • rysunek

 • aksonometria

 • geometria wykreślna

architektura, konserwacja zabytków, historia sztuki
Lingwistyczny

 • j. angielski

 • j. niemiecki /
  j. hiszpański

 • WOS

 • historia

 • geografia

 • j. polski

lingwistyka stosowana, anglistyka, germanistyka, iberystyka, stosunki międzynarodowe, turystyka
* Prosimy wybrać przedmioty uzupełniające zgodne z przyszłym kierunkiem kształcenia

** Podział na profil społeczno-historyczny i społeczno-geograficzny następuje po pierwszej klasie

Wybieram następujące przedmioty uzupełniające:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................


A2

INDYWIDUALNA KARTA PROFILOWA

Imię i nazwisko kandydata .............................................................................................................................

Preferowane kierunki przyszłych studiów....................................................................................................

.............................................................................................................................................................................Uczeń Gdańskiego Liceum Autonomicznego sam tworzy i modyfikuje swój profil kształcenia.
Czyni to poprzez dokonanie wyboru przedmiotów wiodących - realizowanych przez niego w rozszerzonej wersji programowej oraz przedmiotów uzupełniających. Zależnie od planowanych studiów rekomendowane są odpowiednie profile kształcenia. W trakcie nauki istnieje możliwość dokonania przez ucznia zmian na liście wybranych przedmiotów.

Z podanej niżej listy należy wybrać, zależnie od własnych predyspozycji i zainteresowań, od dwóch do pięciu przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Skonstruowany w ten sposób profil kształcenia można w zależności od potrzeb poszerzyć o wybrane przedmioty uzupełniające. W trakcie nauki jest możliwość dokonania przez ucznia zmian na liście wybranych przedmiotów.Należy zaznaczyć znakiem X wybrane wersje programowe przedmiotów obligatoryjnych i potwierdzić wybór przedmiotów uzupełniających. Osoby, których zainteresowania pasują do istniejących w szkole standardowych profili prosimy o wypełnienie Deklaracji Profilowej (druk A1).
Przedmioty obligatoryjne
Przedmiot

Rozszerzona wersja programowa

Podstawowa wersja programowa

Język polski
HistoriaWiedza o społeczeństwie (WOS)GeografiaBiologiaChemiaFizyka z astronomiąMatematykaInformatykaHistoria sztuki
Przedmioty uzupełniające
Przedmiot

TAK

NIE

Historia filozofiiRysunekJęzyk łacińskiAksonometria

B

DEKLARACJA JĘZYKOWA


Imię i nazwisko kandydata..............................................................................................................................

Język angielski


Wszyscy uczniowie Gdańskiego Liceum Autonomicznego uczą się języka angielskiego w rozszerzonej wersji programowej. Zajęcia odbywają się w grupach skupiających osoby o zbliżonym poziomie umiejętności językowych. W ramach planowych zajęć dydaktycznych szkoła oferuje cykl przygotowawczy do międzynarodowych certyfikatów językowych (FCE – First Certificate in English, CAE – Certificate in Advanced English, TOEFL – Test Of English as a Foreign Language )

W grupach profilowych zajęcia realizowane na poziomie rozszerzonym z biologii, historii, matematyki i chemii uzupełniane są elementami języka angielskiego. Dzięki temu uczniowie mają szansę opanować


w fachowe słownictwo i zwroty z zakresu najważniejszych przedmiotów kierunkowych.

Od 2009/2010 Gdańskie Liceum Autonomiczne uruchomiło College Preparation Program. W ramach tego nieobowiązkowego programu szkoła proponuje uczniom kończącym pierwszy rok nauki i osiągającym najlepsze wyniki w nauce języka angielskiego udział w trzysemestralnym kursie, którego celem jest przygotowanie jego uczestników do studiów w krajach anglojęzycznych, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz przygotowanie do egzaminów SAT/ACT/TOEFL/IELTS. Udział w programie będzie łączył się z dodatkową opłatą.

Uwaga: uruchomienie programu wymaga deklaracji złożonej przez przynajmniej 10 uczniów.

Jestem zainteresowany/zainteresowana udziałem w programie CPP:TAK NIE

Drugi język obcy

Niezależnie od profilu kształcenia, każdy uczeń Gdańskiego Liceum Autonomicznego wybiera drugi język obcy. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w grupach konfigurowanych zgodnie z poziomem umiejętności językowych młodzieży. Szkoła oferuje możliwość przygotowania do międzynarodowych certyfikatów językowych (ZD, ZMP – język niemiecki; DELF – język francuski; DELE – język hiszpański).


Należy wybrać przynajmniej jeden język obcy (można więcej) spośród wymienionych, wstawiając znak X w odpowiedniej kratce tabeli.

Wybrany drugi język obcy

Kontynuacja nauki z gimnazjum

Rozpoczęcie nauki w liceum
Język francuskiJęzyk hiszpańskiJęzyk niemieckiJęzyk rosyjskiJęzyk szwedzkiJęzyk włoskiUwaga:


Po dokonaniu wyboru, nauka drugiego języka obcego jest obligatoryjna przez cały cykl kształcenia
w liceum. Uruchomienie grupy językowej wymaga deklaracji złożonej przez przynajmniej 10 uczniów.

C

ZAJĘCIA DO WYBORU

Imię i nazwisko kandydata..............................................................................................................................
Wszyscy uczniowie Gdańskiego Liceum Autonomicznego mają prawo do korzystania bez dodatkowych opłat z oferowanych przez szkołę zajęć dodatkowych.

Zajęcia sportowe


Część zajęć z wychowania fizycznego odbywa się grupach fakultatywnych, zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Każdy uczeń powinien wybrać przynajmniej jeden z oferowanych fakultetów sportowych.

Fakultet sportowy

TAK

Piłka koszykowa dziewcząt
Piłka koszykowa chłopców
Siatkówka
Aerobik
Piłka nożna
Samoobrona – VIET VO DAO
Siłownia dziewcząt
Siłownia chłopców
Basen
Lodowisko


Zajęcia językowe


Poza obligatoryjną nauką dwóch języków obcych zainteresowani uczniowie GLA mogą uczyć się także trzeciego języka obcego. Aktywne uczestniczenie w zajęciach językowych przynajmniej przez dwa lata daje prawo do umieszczenia oceny na świadectwie maturalnym.


Trzeci język obcy

TAK

Język francuski
Język hiszpański
Język niemiecki
Język rosyjski
Język włoski


Zajęcia warsztatowe

Należy zaznaczyć, którą formą zajęć uczeń jest wstępnie zainteresowany.


Zajęcia dodatkowe

TAK

Informatyczne koło olimpijskie
Koło astronomiczne
Koło chemiczne
Koło fizyczne
Dyskusyjny Klub Filmowy
Klub debat
Chór
Taniec klasyczny
Taniec nowoczesny
Aksonometria (II i III klasa)
Warsztaty plastyczne
Warsztaty teatralne
Warsztaty psychologiczne
Warsztaty fotograficzne©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna