Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia Opis parametrów oferowanego urządzenia Opis przedmiotu zamówienia Część 10 Schody samojezdne szPobieranie 59.16 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar59.16 Kb.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa


Załącznik nr 1.10 do SIWZ
Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia

Opis przedmiotu zamówienia

Część 10 Schody samojezdne - szt.1

Lp.

Opis

Minimalne wymagania zamawiającego

Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)*

1.

Wymagania

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2015 rok:
 1. urządzenie zdolne do pracy w zakresie temperatur od -30°C do +45ºC,
 1. wykonane w całości w systemie metrycznym
 1. umieszczone na podwoziu czterokołowym (przednie koła skrętne, tylne koła o niezależnym napędzie),
 1. obsługiwane przez jednego operatora, kabina jednoosobowa,
 1. centralnie umiejscowiona zamknięta kabina kierowcy o doskonałym polu widzenia w każdym kierunku (przód, tył, boki, góra),
 1. szyba dachowa o pełnym wymiarze dachu z wycieraczką zapewniająca możliwie jak najlepsze ustawianie schodów do samolotu,
 1. zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji schodów / podwozia,
 1. oświetlenie biegu schodowego, diodowe (minimum 20lx), odporne na przypadkowe uszkodzenia przez użytkowników. Przewody zasilające ukryte w konstrukcji burt. Czujnik na najniższym stopniu automatycznie załączający światło i wyłączający je także automatycznie po pewnym czasie bez użytkowania (czujniki wraz z czasomierzem),
 1. amortyzowane siedzenie kierowcy,
 1. układ podnoszenia podestu – hydrauliczny, opuszczanie grawitacyjne z hamowaniem hydraulicznym. Sterowanie i napęd układu hydraulicznego ręczny,
 1. maksymalna stabilizacja schodów na bazie siłowników hydraulicznych. Układ hydrauliczny siłowników, bezpieczny, odporny na możliwość rozszczelnienia instalacji. Sterowanie i napęd układu hydraulicznego z pulpitu kontrolnego w kabinie kierowcy. Ilość stabilizatorów: 4 sztuk,
 1. blokada bezpieczeństwa, uniemożliwiające ruch pojazdu, podczas gdy stabilizatory są wysunięte,
 1. wszystkie koła tego samego rozmiaru, pneumatyczne, pełnowymiarowe koło zapasowe,
 1. burty pomostu górnego o wysokości minimum 1100 mm, rozsuwane ręcznie,
 1. w przedniej części pomostu ruchomy element dostosowujący usytuowanie schodów względem samolotu,
 1. wszystkie elementy pomostu mające możliwość styku z konstrukcją samolotu zabezpieczone odbojnicami. Odbojnie o odpowiedniej twardości, niebrudzące,
 1. oświetlenie obrysowe: odblaskowe zgodne z normami,
 1. system wsparcia operatora (tzw. guiding system), pomagający ustawić z wnętrza kabiny dokładną wysokość schodów dostosowaną do konkretnego typu samolotu,
 1. stopnice aluminiowe, perforowane, antypoślizgowe, wykonane w sposób zapewniający, że nie będzie się na nich zbierała woda czy śnieg,
 1. schody z funkcją pochylenia sterowaną z panelu kontrolnego na górnej platformie,
 1. panel kontrolny na platformie służący wertykalnemu ustawieniu platformy tak by osiągnąć pozycję platformy 10 cm poniżej drzwi samolotu – w celu ochrony samolotu przed uszkodzeniami spowodowanymi wertykalnym ruchem schodów/samolotu,
 1. platforma umożliwiająca otwarcie drzwi samolotu tak by znajdowały się na platformie,
 1. automatyczna skrzynia biegów – uruchomienie silnika ma być możliwe tylko w przypadku ustawienia pozycji neutralnej – zabezpieczenie przeciw kolizji,
 1. zdjęcie nogi z pedału gazu ma powodować łagodne zwalnianie pojazdu,
 1. sygnał biegu cofania
 1. Zamawiający dostarczy wzór logo i napisy identyfikujące użytkownika które zostaną naniesione w sposób trwały
 1. Wyrób będzie przystosowany do montażu systemu łączności radiowej obowiązującej u zamawiającego
 1. Producent uzgodni z zamawiającym miejsce na montaż wyposażenia radiowego, sposób okablowania, miejsce montażu anteny oraz systemu zasilania
 1. Producent gwarantuje że wyrób nie generuje zakłóceń radiowych i spełnia odpowiednie normy dot. środowiska naturalnego
 1. Gaśnica proszkowa z zawartością środka gaśniczego min. 3 kg.
 1. Komplet kluczy i narzędzi serwisowych
 1. uchwyty umożliwiające odholowanie schodów w przypadku awarii – przedni i tylny.
2.

Wymagane normy i certyfikaty

 1. certyfikat CE,
 1. zgodne z IATA AHM 904, AHM 910, AHM 913, AHM 914 i AHM 915 (aktualne wydanie),
 1. zgodne z normami:

PN-EN 1915-1:2001+A1:2009

PN-EN 1915-2:2001+A1:2009

PN-EN 1915-3:2004+A1:2009

PN-EN 1915-4:2004+A1:2009

PN-EN 12312-1:2002+A1:2009

PN-EN 60204-1:2006+A1:2009PN-EN ISO 13850:2008,
 1. zgodnie z dyrektywami: 2006/42/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 89/336/EEC,
 1. właściwa deklaracja producenta w powyższym zakresie b), c) i d) powinna być dostarczona na etapie dostawy.
 1. Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli jest to wymagane)
3.

Przeznaczenie

Obsługa samolotów:
B 727-B747
A319 do A340
4.

Parametry

 1. wysokość robocza maksymalna, schody o zasięgu do 5800mm,
 1. wysokość robocza minimalna, schody o zasięgu od 2200mm,
 1. szerokość całkowita schodów od 2200mm do 2500mm,
 1. minimalne dopuszczalne obciążenie stopnia: ~240 kg (odpowiednik 3 dorosłych osób),
 1. platforma górna zaprojektowana do szybkiej ewakuacji pasażerów z samolotu – minimalne dopuszczalne obciążenie platformy górnej 1600 kg (odpowiednik ok. 20 osób),
 1. pojazd łatwy w manewrowaniu o promieniu skrętu nie większym niż 10 m,
 1. pojazd nie dłuższy niż 8600mm, 1. pojazd nie wyższy niż 3900mm z opuszczonymi schodami,
 1. stabilna konstrukcja schodów, zaprojektowana do pracy w warunkach wiatrów o prędkości minimum 74 km/h,
 1. prześwit podwozia minimum 160 mm
 1. maksymalna prędkość pojazdu 25 km/h
 1. platforma z ruchomym przednim zderzakiem (obracana w poziomie w zakresie do 10%)
 1. platforma zaprojektowana do uniwersalnego zastosowania przy różnych typach samolotów o różnych typach drzwi, platforma szerokości co najmniej 2700 mm,
 1. elektryczny i ręczny awaryjny tryb pracy,
 1. typowe oświetlenie i wskaźniki dla kierowcy oraz światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym,
 1. mechaniczne blokady na każdym stopniu używane przy wysuwaniu schodów,
 1. panele kontrolne w pełni zamknięte i zabezpieczone,
 1. przyciski awaryjnego zatrzymania w kabinie i na górnej platformie, 1. przerywany sygnał dźwiękowy ostrzegający o wysuniętej pozycji stabilizatorów. Pojazd nie może ruszyć, dopóki stabilizatory nie są całkowicie schowane (rygle),
 1. zawory bezpieczeństwa zamontowane we wszystkich obwodach hydraulicznych,
 1. zawory bezpieczeństwa zamontowane,
 1. przy podwójnych hydraulicznych siłownikach podnoszenia i stabilizatorach, 1. standard i kolor pokrycia lakierniczego: RAL 9016
5.

Gwarancja, serwis dokumentacja.

 1. Gwarancja

- min okres gwarancji mechanicznej i na powłoki lakiernicze 24 miesięcy
 1. Reakcja serwisu gwarancyjnego/ max. 48 godzin od daty zgłoszenia,
 1. całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem
6.

Warunki Dostawy

DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010


* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie
PODPIS(Y):

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)

Miejscowość

i data

Pobieranie 59.16 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna