Deklaracja spełnienia wymagań I oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia opis parametrów oferowanego urządzenia”, Część 9 schody pasażerskie ciągane średnie- szPobieranie 46.4 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar46.4 Kb.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa


Załącznik nr 1.9 do SIWZ
Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - opis parametrów oferowanego urządzenia”,

Część 9 SCHODY PASAŻERSKIE CIĄGANE ŚREDNIE- szt. 11.Oferujemy dostawę urządzenia

Producent /Marka …………………. rok ……………. 1. Oferujemy czas reakcji serwisu …………………..od zgłoszenia usterki/awarii
 1. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości :………………..
Lp.

Opis

Minimalne wymagania zamawiającego

Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)*

1.
Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 r. :
 1. umieszczone na dwuosiowym podwoziu (przednia oś skrętna, od strony wejścia z poziomu płyty lotniska)
 1. dyszel w wykonaniu standardowym (oczko i amortyzator sprężynowy)
 1. rama i obudowa zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe
 1. cztery podpory stabilizujące wykonane na bazie siłowników hydraulicznych, wysuwane na czas pracy i postoju
 1. nosek trapu układający się do kadłuba zabezpieczony odbojem kauczukowym w jasnym kolorze
 1. wyposażone w hamulec postojowy
 1. siłowniki podpór stabilizujących wyposażone w automatyczne zamki blokujące możliwość opadnięcia i „odjechania” schodów od samolotu w przypadku rozszczelnienia instalacji hydraulicznej.
 1. pompa hydrauliczna do regulacji wysokości z napędem silnikiem elektrycznym
 1. obsługiwane przez jednego operatora
 1. wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół lub wyposażenie podobne,
 1. wyrób będzie wyposażony w koło zapasowe jezdne,
 1. pulpity sterujące precyzyjnym pozycjonowaniem schodów względem drzwi i kadłuba samolotu dostępne zarówno z poziomu gruntu jak i z trapu
 1. trap i platforma wyposażony w oświetlenie ze strumieniem rozproszonym o natężeniu nie mniejszym niż (50 lx),
 1. trepy stopni wykonane z perforowanego profilu aluminiowego o przeciwślizgowej zewnętrznej strukturze lub z blachy aluminiowej, łezkowej przeciwpoślizgowej
 1. Poręcze - uchwyty ciągu schodowego i poręcze burt pomostu wykonane z płaskownika stalowego pokrytego plastikową okładziną poręczową w kolorze jasnym.
 1. Wyposażenie w światła odblaskowe antykolizyjne, czerwone tył, białe przód, odblaskowe obrysowe pomarańczowe, boki i burty pomostu. Dodatkowo elementy wychodzące po za obrys ramy schodów oznakowane za pomocą odblaskowej taśmy czarno-żółtej
Ogólne:
 1. możliwość pracy w temperaturach od -30°C do +45ºC,
 1. światło antykolizyjne odblaskowe przód i tył, oraz wymagane oświetlenie,
 1. Producent gwarantuje, że wyrób nie generuje zakłóceń radiowych i spełnia odpowiednie normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego
 1. Zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo i napisy identyfikujące użytkownika
 1. Komplet kluczy i narzędzi serwisowych jeśli instrukcja obsługi bieżącej przewiduje ich stosowanie
 1. standard i kolor pokrycia lakierniczego urządzenia RAL 9016
2.

Wymagane normy i certyfikaty

 1. certyfikat CE
 1. zgodne z IATA AHM 920 (aktualne wydanie),
 1. zgodnie z normą PN-EN 12312-1, PN-EN 1915-1 i PN-EN ISO 12100:2012
 1. Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli jest to wymagane)
3.

Przeznaczenie

 1. A320, A319, A318

 2. B 737-300/400/500/800/900

 3. CRJ-700

 4. E170/175, E190/195
4.

Dane techniczne

 1. zakres roboczy operacyjny minimalny: 2400 mm do 3800 mm
 1. dopuszczalne obciążenia podestu 480 kg,
 1. pomost podnoszony przez siłownik hydrauliczny sterowany pompą hydrauliczną o napędzie elektrycznym
 1. zabezpieczenie schodów podczas pracy jak i postoju poprzez układ mechaniczno-hydraulicznych stabilizatorów
 1. dyszel w wykonaniu standardowym przewidzianym do podczepiania ciągników lotniskowych, chowany na czas pracy schodów
 1. stabilność przy obciążeniach wiatrowych 75 km/godz.
 1. prędkość trakcyjna holowania nie mniej niż 20 km/h
 1. pomost jak i burty przesuwane wyposażone w odbój ochronny niebrudzący
 1. burty boczne górne przesuwane z blokadą położenia
 1. schody wyposażone w pasy bezpieczeństwa na wejściu jak i pomoście
 1. wejście na ciąg schodowy i wejście na pomost wyposażone w automatycznie zwijane, odgradzające, pasy ostrzegawcze w kolorach czarno-żółtych.
 1. koła gumowe pełne lub pneumatyczne uznanego producenta
 1. szerokość podestu nie mniej niż 1250 mm, długość minimum 1450 mm
 1. szerokość ciągu schodowego od 1050mm
5.

Gwarancja, serwis dokumentacja.

 1. Gwarancja minimalny okres 24 miesiące,
 1. Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego w czasie max 48 godzin od daty zgłoszenia,
 1. całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem,
6.

Warunki Dostawy


DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie
rzeczywistą wartość parametru w kolumnie

PODPIS(Y):

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)

Miejscowość

i data
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna