Deklaracja uczestnictwa w misyjnym dzielePobieranie 10.75 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.75 Kb.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W MISYJNYM DZIELE

ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ

(wypełnia SOM) NR ....................................................... KOD ......................................
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI.

imię i nazwisko ..................................................................................................................................

lub ....................................................................................................................................................

nazwa instytucji podejmującej Adopcję na odległość

ulica ....................................................................... numer domu/mieszkania .....................................

kod ................................... miejscowość ............................................................................................

telefon ......................................... e-mail: ..........................................................................................

zawód ........................................................... język obcy ........................................................................

data urodzenia ................................................... imieniny ........................................................................


Zobowiązuję się do: (prosimy zaznaczyć wybraną opcję a lub b)
a) pomocy dzieciom/młodzieży z placówki misyjnej (wskazanej przez SOM), która znajduje się obecnie w najtrudniejszej sytuacji:

przez okres:

1 roku 3 lat 5 lat

b) współuczestnictwa w pokryciu kosztów formacji salezjańskiej kleryków

przez okres:

1 roku 6 lat

Po upływie wskazanego okresu możliwe jest przedłużenie zobowiązania bez poprzedniego uzupełnienia


Wpłatę roczną w kwocie ..................................... (od 480,00 zł) w ratach:

miesięcznych

kwartalnych

półrocznych

rocznych

będę przekazywać na:

Salezjański Ośrodek Misyjny

ul. Korowodu 20

02-829 Warszawa z dopiskiem: Adopcja na odległość nr……….........

numery kont: PLN: 50 1020 1169 0000 8702 0009 6032USD: 53 1020 1169 0000 8602 0089 7926

swift code: BPKOPLPWEUR: 69 1020 1169 0000 8502 0018 8714

swift code: BPKOPLPW


UWAGI ............................................................................................................................................

Po zapoznaniu się z programem Adopcji na odległość akceptuję jego zasady. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Salezjański Ośrodek Misyjny do celów misyjnych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

miejscowość i data ................................................................... podpis .............................................................
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna