Deklaracja zgodności nr : 396/K4/2009/SKPobieranie 7.65 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar7.65 Kb.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr : 396/K4/2009/SK

My, SEZ DK a.s.

M.R.Stefanika 1831/46

026 19 Dolny Kubin

Republika Słowacka

Regon: 36854174


oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że

następująco oznaczone urządzenie na podstawie jego koncepcji i konstrukcji, tak jak i przez nas wprowadzone do obiegu przedstawione urządzenie, odpowiada właściwym podstawowym wymogom bezpieczeństwa zawartym w zarządzeniach władz. Przy zmianach urządzenia przez nas nie zatwierdzonych oświadczenie to traci swoją ważność.


Produkt : puszkowy rozgałęźnik
Typ wyrobu: 6455-12P, 6455-11P.
Producent: SEZ DK A.S. M.R. Stefanika 1831/46. 026 19 Dolny Kubin

Republika Słowacka, regon: 36854174
Cel użycia: do przyłączania, złączania i odgałęziania przewodów elektrycznych
w instalacjach mieszkaniowych i przemysłowych

Odpowiednie zarządzenie władz (NV): NV nr 308/2004 w brzmieniu późniejszych przepisów
Użyte normy zharmonizowane ,

Normy państwowe i techniczne specyfikacje: STN EN 60670-1 : 2005
Produkt był oceniany według: § 12 ust. 3 lit. b) ustawy nr 264 / 1999 Dz.U. w brzmieniu późniejszych przepisów

i jest zgodny ze wskazanymi wymogami technicznymi zawartymi w zarządzeniach
władz i ustawach

Ocena zgodności została wykonana przy współpracy z : EVPU SKTC 101

Trencianska 19

018 51 Nova Dubnica

Republika Słowacka

Regon: 31562507

Notyfikacja nr 1293

Na produkt został wydany protokół – EVPU: 00095/101/1/2009 dnia 27.04.2009

Miejsce wydania: Dolny Kubin Nazwisko: inż. Pert HorákData wydania : 11.03.2010 Funkcja: Dyrektor Generalny
Pieczątka : Podpis:


Tłumaczenie wolne ważne tylko z oryginałem producenta.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna