Deklaracja zgodnośCIPobieranie 4.56 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar4.56 Kb.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYROBÓW WYKONYWANYCH NA ZAMÓWIENIE O ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI

Oświadczenie złożono na podstawie : Ustawy z dnia 20.04.2004 ( Dz. U. z 2004 Nr 93 poz. 896, z 2005 Nr 64 poz. 565 ) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do rożnego przeznaczenia
Obuwie ortopedyczne wykonane na zamówienie sklepu medycznego:.......................................

dla pacjenta: ...............................................................................................................................

na zlecenie lekarza, mgr rehabilitanta, technika ortopedy, .........................................................

wyrób posiada właściwości zawarte w zleceniu medycznym –wniosku:.....................................


Niniejszym oświadczam, że wyrób medyczny wymieniony powyżej jest wyrobem medycznym klasy pierwszej, reguły1i odpowiada wymaganiom zasadniczym
PRODUCENT, PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA SPORZADZENIE NINIEJSZEJ DEKLARACJI:

AMT Wojciech Kamasa NIP: 727-117-48-10 REGON: 473105853

Zgłoszenie do rejestru wytwórcy wyrobu medycznego wykonywanego na zamówienie: PL/CA0100513

Adres wykonania:

90-563 Łódź, Ul. Łąkowa 4

Tel. 042 2505733Fax. 042 2587472
WŁAŚCICIEL Pieczęć firmowa Data wykonania obuwia
Wojciech Kamasa

Pobieranie 4.56 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna