Development of the European Network in Orphan Cardiovascular DiseasesPobieranie 53.82 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar53.82 Kb.Artykuł*
"Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases"

„Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds Sierocych Chorób Kardiologicznych”Tytuł: Arytmie nadkomorowe u ciężarnych
Kod RCD: VII-V

Autor: Grzegorz Kopeć

Afiliacja: Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń, Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Data: 2014.04.10

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy (SVT) rozwija się u 20-40% kobiet, które cierpiały na SVT przed ciążą.


Częstoskurcz nawrotny z węzła przedsionkowo-komorowego (AVNRT) oraz nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy (AVRT) można zazwyczaj zatrzymać przy zastosowaniu manewrów pobudzających nerw błędny. Gdy są one nieskuteczne adenozyna jest lekiem z wyboru. Metoporol IV może być stosowany, jeżeli SVT nie ustępuje pomimo wlewu adenozyny. Farmakologiczna profilaktyka powinna być stosowana tylko wtedy, gdy arytmie są źle tolerowane. Digoksyna i metoprolol są lekami pierwszego wyboru a sotalol, flekainid i propafenon drugiego wyboru. Jeśli EKG wskazuje na preekscytację leki, które zwalniają przewodzenie przedsionkowo-komorowe są przeciwwskazane. Ablację rozważa się jedynie w wybranych przypadkach, w których SVT jest związane z niestabilnością hemodynamiczną. W każdym przypadku niestabilnej hemodynamicznie arytmii kardiowersja elektryczna powinna być stosowana niezwłocznie.
Ogniskowy częstoskurcz przedsionkowy (AFT) jest zazwyczaj oporny na farmakoterapię w ciąży i często wiąże się z choroby serca. Głównym celem jest kontrola rytmu komór za pomocą beta-blokerów lub digoksyny w celu zapobiegania kardiomiopatii tachyarrhytmicznej. W zapobieganiu AFT stosuje się sotalol, flecainid i propafenon. Amiodaron może być stosowany tylko wtedy, gdy inne leki są nieskuteczne. Kardiowersja elektryczna nie jest zwykle wskazana ze względu na wysoki wskaźnik nawrotu arytmii.
Migotanie przedsionków (AFib) i trzepotanie przedsionków (AFL) w ciąży zwykle pojawiają powodu nadczynności tarczycy lub choroby serca. W razie niestabilności hemodynamicznej kardiowersja elektryczna jest wskazana bezzwłocznie. U stabilnych pacjentów bez strukturalnej choroby serca ibutilid i flekainid powinny być stosowane jako leki pierwszego wyboru w celu kardiowersji. Lekami drugiego wyboru są propafenon lub vernacalant ale nie ma dowodów na ich stosowanie w celu do kardiowersji AFib w ciąży. Lekiem trzeciego rzutu jest amiodaron, który jednak może być toksyczny dla dziecka. Jeśli planuje się kardiowersję AFib lub AFL który trwa dłużej niż 48 godzin to 3 tygodnie przed zabiegiem i 4 lub więcej tygodni po kardiowersji konieczne jest leczenie przeciwkrzepliwe. Stratyfikacja ryzyka zakrzepowo-zatorowego AFL i AFib jest podobna jak u chorych niebędących w ciąży i jest oparta na kryteriach CHA2DS2VASC. Antagonistów witaminy K zaleca się w drugim trymestrze ciąży oraz w trzecim trymestrze ciąży do 36 tygodnia. W pierwszym trymestrze i ostatnim miesiącu ciąży powinny być stosowane heparyny o małej masie cząsteczkowej, w dawkach terapeutycznych, dostosowanych do masy ciała. Nowe doustne leki przeciwzakrzepowe nie powinny być stosowane ze względu na ryzyko dla dziecka. Jeśli kardiowersja nie jest rozważana rytm powinien być kontrolowany za pomocą beta-blokera (pierwszy wybór) lub digoksyny, która jednak nie spowoduje zmniejszenia częstości rytmu serca podczas wysiłku. Werapamil jest lekiem drugiego wyboru. W przypadku nawracającej arytmii o znacznych objawach można zastosować sotalol, flekainid lub propafenon. Flekainid i propafenon muszą być łączone z blokerami beta. Dronedaronu nie należy stosować u kobiet w ciąży.
Aatenololu nie należy stosować u kobiet w ciąży ze względu na ryzyko spodziectwa, gdy stosowany jest w I trymestrze ciąży oraz ze względu na ryzyko wad wrodzonych, niskiej wagi urodzeniowej, bradykardii i hypoglikemii u dziecka, gdy używany jest w II lub III trymestrze ciąży.
Piśmiennictwo:

1. 1. Elkayam U, Goodwin TM. Adenosine therapy for supraventricular tachycardia during pregnancy. Am J Cardiol 1995;75:521–523.

2. Blomstrom-Lundqvist C, Scheinman MM, Aliot EM, Alpert JS, Calkins H, Camm AJ, Campbell WB, Haines DE, Kuck KH, Lerman BB, Miller DD,

Shaeffer CW, Stevenson WG, Tomaselli GF, Antman EM, Smith SC Jr, Alpert JS, Faxon DP, Fuster V, Gibbons RJ, Gregoratos G, Hiratzka LF, Hunt SA, Jacobs AK, Russell RO Jr, Priori SG, Blanc JJ, Budaj A, Burgos EF, Cowie M, Deckers JW, Garcia MA, Klein WW, Lekakis J, Lindahl B, Mazzotta G, Morais JC, Oto A, Smiseth O, Trappe HJ. ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with supraventricular arrhythmias—executive summary. a report of the American college of cardiology/American heart association task force on practice guidelines and the European society of cardiology committee for practice guidelines (writing committee to develop guidelines for the management of patients with supraventricular arrhythmias) developed in collaboration with NASPE-Heart Rhythm Society. J Am Coll Cardiol 2003;42: 1493–1531.

3. Kockova R, Kocka V, Kiernan T, Fahy GJ. Ibutilide-induced cardioversion of atrial fibrillation during pregnancy. J Cardiovasc Electrophysiol 2007;18:545–547.

4. Rathore SS, Wang Y, Krumholz HM. Sex-based differences in the effect of digoxin for the treatment of heart failure. N Engl J Med 2002;347:1403–1411.

5. European Society of Gynecology (ESG); Association for European Paediatric Cardiology (AEPC); German Society for Gender Medicine (DGesGM), Regitz-Zagrosek V, Blomstrom Lundqvist C, Borghi C, Cifkova R, Ferreira R, Foidart JM, Gibbs JS, Gohlke-Baerwolf C, Gorenek B, Iung B, Kirby M, Maas AH, Morais J, Nihoyannopoulos P, Pieper PG, Presbitero P, Roos-Hesselink JW, Schaufelberger M, Seeland U, Torracca L; ESC Committee for Practice Guidelines. ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy: the Task Force on the Management of Cardiovascular Diseases during Pregnancy of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2011 Dec;32(24):3147-97

………………………………………..

Podpis autora**

[** Signing the article will mean an agreement for its publication]
John Paul II Hospital in Kraków
Jagiellonian University, Institute of Cardiology

80 Prądnicka Str., 31-202 Kraków;

tel. +48 (12) 614 33 99; 614 34 88; fax. +48 (12) 614 34 88e-mail: rarediseases@szpitaljp2.krakow.pl

www.crcd.eu


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna