Diagnostyka laboratoryjnaPobieranie 18.87 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar18.87 Kb.


DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Literatura obowiązkowa 1. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Red. Aldona Dembińska-Kieć i Jerzego W. Naskalski. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, cop. 2013.

 2. Diagnostyka laboratoryjna. Red. nauk. Bogdan Solnica. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.

Literatura uzupełniająca

 1. Diagnostyka laboratoryjna. Red.: Birgid Neumeister, Ingo Besenthal, Bernhard Otto Böhm. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2013.

 2. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii. Franciszek Kokot. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005.

GENETYKA KLINICZNA

Literatura obowiązkowa 1. Genetyka człowieka: rozwiązywanie problemów medycznych. Bruce R. Korf. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2003.

 2. Genetyka medyczna. Edward S. Tobias, Michael Connor, Malcolm Ferguson-Smith. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014.

 3. Genetyka. Jan M. Friedman [i in.]. Wrocław: Urban & Partner, 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. Biologia molekularna w medycynie: elementy genetyki klinicznej. Red. nauk. Jerzy Bal. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

 2. Dziecko z zespołem wad wrodzonych: diagnostyka dysmorfologiczna. Lech Korniszewski. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2005.

 3. Kompendium pediatrii praktycznej. Pod red. Adama Jankowskiego. Wrocław: Cornetis, 2010.

IMMUNOLOGIA KLINICZNA

Literatura obowiązkowa 1. Immunologia dla studentów Wydziału Lekarskiego: praca zbiorowa. Pod red. Jana Żeromskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2008.

 2. Immunologia. David Male [i in.]. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, cop. 2008.

 3. Immunologia: funkcje i zaburzenia układu immunologicznego. Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai. Wrocław: Edra Urban & Partner, 2015.

Literatura uzupełniająca

 1. Cellular and molecular immunology. Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai. Philadelphia: Elsevier Saunders, cop. 2012.

 2. Immunologia kliniczna. Helen Chapel [i in.]. Lublin: Wydawnictwo Czelej, 2009.

MEDYCYNA SĄDOWA Z ELEMENTAMI PRAWA

Literatura obowiązkowa 1. Medycyna sądowa. Vincent DiMaio, Dominick DiMaio. Wrocław: Urban & Partner, cop. 2003.

 2. Medycyna sądowa: podręcznik dla studentów medycyny. Andrzej Jakliński [i in.]. Warszawa: PZWL, 1983.

 3. Medycyna sądowa: podręcznik dla studentów. Stefan Raszeja, Władysław Nasiłowski, Jan Markiewicz. Warszawa: PZWL, 1993.

Literatura uzupełniająca

 1. Medyczno-sądowe badanie śladów biologicznych. Ryszard Pawłowski. Kraków: Wydaw. Inst. Ekspertyz Sądowych, 1997.

 2. Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne: [podręcznik]. Zdzisław Marek, Małgorzata Kłys. Kraków: ZAKAMYCZE, 2001.

MIKROBIOLOGIA

Literatura obowiązkowa 1. Mikrobiologia lekarska. Fritz H. Kayser [i in.]. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2007.

 2. Mikrobiologia lekarska: podręcznik dla studentów medycyny. Maria Lucyna Zaremba, Jerzy Borowski. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004.

 3. Mikrobiologia. Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, cop. 2013.

Literatura uzupełniająca

 1. Antybiotykoterapia praktyczna. Danuta Dzierżanowska. Bielsko-Biała: Alfa-medica presss, cop. 2009.

 2. Diagnostyka bakteriologiczna. Red. nauk. Eligia M. Szewczyk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

 3. Wirusologia: podręcznik dla studentów medycyny, stomatologii i mikrobiologii. Leslie Collier, John Oxford. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2001.

PROPEDEUTYKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Literatura obowiązkowa 1. Badanie kliniczne. Owen Epstein [i in.]. Lublin: Wydaw. Czelej, 2001.

 2. The Merck manual: objawy kliniczne: praktyczny przewodnik diagnostyki i terapii. Red. Robert S. Porter, Justin L. Kaplan, Barbara P. Homeier. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, cop. 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Choroby wewnętrzne Davidsona. T. 1-3. Nicholas A. Boon [et al.]. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, cop. 2009-2010.

 2. Choroby wewnętrzne: na podstawie Interny Szczeklika. Pod red. Piotra Gajewskiego. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2013.

 3. Medycyna wewnętrzna: repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy. T. 1-2. Gerd Herold i współautorzy. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2008.

PSYCHOLOGIA LEKARSKA Z ELEMENTAMI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

Literatura obowiązkowa 1. Jak rozmawiać z pacjentem. Philip R. Mayerscough, Michael Ford. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

 2. Psychologia w praktyce medycznej. Red. nauk. Anna Jakubowska-Winecka, Dorota Włodarczyk. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2007.

 3. Psychologia zdrowia. George D. Bishop. Wrocław: Wydaw. Astrum, 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Podstawy psychologii: podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych. Pod red. Moniki Talarowskiej, Antoniego Florkowskiego, Piotra Gałeckiego. Wrocław: Wydawnictwo Continuo, 2011.

: podreczniki -> 2015-2016
2015-2016 -> Biophysics: an introduction. Rodney M. J. Cotterill. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. Molecular biology of the cell. Bruce Alberts [i in.]. New York: Garland Science, cop. 2008. Principles of neural science
2015-2016 -> Kompendium z anatomii prawidłowej człowieka. T. 1 Pod red. Bohdana Gworysa. Wrocław: MedPharm Polska, cop. 2012-2014
2015-2016 -> Anatomia literatura obowiązkowa Anatomia I fizjologia człowieka. Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie pzwl
2015-2016 -> Anestezjologia I stany zagrożenia życia
2015-2016 -> Anatomia człowieka
2015-2016 -> Chirurgia stomatologiczna
2015-2016 -> Literatura obowiązkowa
2015-2016 -> Biochemia: podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Edward Bańkowski. Wrocław: MedPharm Polska, co
2015-2016 -> Anatomia kliniczna
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna