Diagnoza medycznaPobieranie 11.71 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar11.71 Kb.

DIAGNOZA MEDYCZNA
Zawodnik przystępujący do procesu klasyfikacji funkcjonalnej w pływaniu zobowiązany jest do przesłania dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę.

Z obowiązku tego zwolnieni są zawodnicy z następującymi dysfunkcjami:

- amputacje kończyn

- umiarkowane i ciężkie postaci porażenia mózgowego

- artrogrypoza

- achondroplazja (karłowatość)

- całkowite uszkodzenia rdzenia kręgowego skutkujące tetraplegią lub paraplegią

- porażenia splotu barkowego wrodzone lub nabyte

(w przypadku braku pewności diagnozy proszę dostarczyć dokumentację medyczną).
Imię i nazwisko zawodnika: …………………………………………………………………

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok)…….……………………… płeć: M / K

Opis stanu funkcjonalnego zawodnika:

Diagnoza:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis osoby sporządzającej opis: ………………………………………………………..
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna