Diesel s c. 59-220 Legnica ul. Willeńska 5A/1Pobieranie 5.67 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar5.67 Kb.

DIESEL s.c.
59-220 Legnica
ul. Willeńska 5A/1

Legnica, 14.07.2011r.Regon 021622001
Naczelnik
Urzędu Skarbowego
w Legnicy
ul. N. M. Panny 3
59-300 Legnica

P E Ł N O M O C N I C T W O
Ma niżej podpisane Agnieszka Pawłowska i Janina Nagni – prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą DIESEL s.c. z siedzibą w Legnicy, ul. Willeńska 5A/1, na podstawie przepisów art.136 i art. 137 §1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), niniejszym upoważniamy Artura Piotra Borodacz (NIP 691-120-85-99), legitymującego się dowodem osobistym seria ANH numer 126702 i Annę Borodacz (NIP 691-148-44-77), legitymującą się dowodem osobistym seria AIP numer 203916 – współwłaścicieli Biura Doradztwa Rachunkowości i Podatków „ALFASYSTEM” s.c. z siedzibą w Legnicy przy ul. Okrzei 13 (NIP 691-21-81-365) do załatwiania wszelkich spraw związanych z prowadzoną przez nas nas działalnością gospodarczą w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, do podpisywania i odbierania w naszym imieniu zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych NIP, VAT-R oraz innych zgłoszeń wymaganych przepisami prawa podatkowego, wszystkich obowiązujących sprawozdań, wszystkich deklaracji podatkowych we wszystkich formach opodatkowania i dotyczących wszystkich tytułów podatkowych, zeznań podatkowych, do podpisywania wniosków o stwierdzenie nadpłaty, do podpisywania wniosków o przeksięgowania nadpłat w różnych tytułach podatkowych, do reprezentowania nas podczas kontroli skarbowych, podatkowych i czynności sprawdzających, jak również do składania wyjaśnień i podpisywania protokołów z kontroli, składania i odbierania wszelkich pism i druków ściśle związanych z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna