Data/Files/_public/files/temp
  Departament Strategii struktury zarządcze w mediach publicznych w wybranych państwach europejskich
Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz
  Do niniejszego protokołu mogą zostać zgłoszone sprostowania
Data/Files/_public/mpk/przetargi/fz281-200-13
  Dostawa części zamiennych do autobusów marki Solaris
Data/Files/_public/mpk/przetargi/fz281-37-15
  Strona internetowa Zamawiającego, Wykonawcy którzy pobrali siwz dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: „Dostawy części zamiennych przeznaczonych do autobusów komunikacji miejskiej marki Jelcz 121MB, 181MB”
Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz
  Committee on the elimination of racial discrimination reports submitted by states parties under article
Data/Files/_public/bip/prawa_czl_onz
  V I vi sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień
Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz
  V periodical Report of the Republic of Poland on the Implementation of the Provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights for the Period from January 1995 until 1 October 2003 contents
Data/Files/_public/bip/prawa_czl_onz
  Ministerstwo sprawiedliwości departament Współpracy Międzynarodowej I Praw Człowieka realizacja przez polskę postanowień międzynarodowego paktu praw obywatelskich
Data/Files/_public/bip/ue/sk
  Unii europejskiej
Data/Files/_public/mpk/przetargi/fz281-150-14
  Dostawy wkładek metalowo gumowych typu megi do wózków ngt6, wkładek z łącznikiem I bez łącznika do kół tramwajowych typu bochum 54 oraz odbijaków do wózków ngt6
Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz
  Tłumaczenie robocze
Data/Files/_public/pliki/abonament-rtv
  Informacja o abonamencie rtv
  Informacja o przyjmowaniu I załatwianiu wniosków w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych
Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz
  Informacje dotyczące zalecenia nr 8 Tekst zalecenia
  Fourth periodic report of States parties due in 1994 : Poland. 14/03/97. Ccpr/C/95/Add (State Party Report) Convention Abbreviation
Data/Files/_public/bip/prawa_czl_onz
  Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji
Data/Files/_public/aktual/2014
  Stowarzyszenie Pomocy „Akson” w ramach obchodów
Data/Files/_public/aktual
  MIĘdzynarodowa konferencja „Ofiary Wypadków Drogowych Nasza Wspólna Odpowiedzialność” 21-22 listopada 2010 r
Data/Files/_public/pliki-tekstowe
  Prezydent wręczył nominacje profesorskie 10. 2012)
data/files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz
  Ochrona praw człowieka w systemie onz
Data/Files/_public/bip/prawa_czl_onz
  TŁumaczenie nieoficjalne narody Zjednoczone
  Tłumaczenie robocze
  Model Complaint Form1
Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz
  Model Form for submission of communications to the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women under the Optional Protocol of the Convention
Data/Files/_public/pomoc_post
  Siedziba głÓwna – lublin nazwa Podmiotu: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy osobom Potrzebującym „agape” Adres: ul. Bernardyńska 5, 20 – 109 Lublin Tel. (81)534 38 87 Email
Data/Files/_public/bip/ue_koop
  Wspólne działanie z dnia 22 kwietnia 1996 r przyjęte przez Radę na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące podstaw dla wymiany sędziów łącznikowych w celu poprawy współpracy sądowej między Państwami Członkowskimi Unii
directory Data Files  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna