pl/KAE/struktura/ISiD/struktura/ZSS/zaklad/sklad/Documents/Statystyka_Tomasz_Panek/Statystyka_spoleczna
  UBÓstwo a wykluczenie społeczne: dylematy definicyjne
pl/KAE/struktura/ISiD/struktura/ZAHZiAW/Documents
  Podstawowe I zaawansowane programowanie oraz statystyka w sas
pl/KAE/struktura/ISiD/struktura/ZSS/zaklad/sklad/Documents/Statystyka_Tomasz_Panek/WAP
  Ogólna charakterystyka
pl/KAE/struktura/ISiD/struktura/ZAHZiAW/Documents
  Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi sas
pl/KAE/struktura/ISiD/struktura/ZAHZiAW/oferta/specjalnosci/Documents
  Standardowy Sylabus Przedmiotu Specjalnościowego „
pl/KAE/struktura/ISiD/struktura/ZAHZiAW/Documents
  Data mining podstawowy I zaawansowany, text mining
pl/KAE/struktura/ISiD/struktura/ZSS/zaklad/sklad/Documents/Statystyka_Tomasz_Panek/Statystyka_spoleczna
  Statystyka społeczna: kierunki rozwoju
  Pomiar ubóstwa metody oceny ubóstwa
pl/KAE/struktura/ISiD/struktura/ZSS/zaklad/sklad/Documents/Statystyka_Tomasz_Panek/Statystyczne_metody_analizy_ubostwa
  Metody analizy zmian ubóstwa w czasie
  Miary ubóstwa w ujęciu jednowymiarowym
  Analiza ubóstwa I nierówności za pomocą metod graficznych
  Determinanty ubóstwa
  Skale ekwiwalentnośCI
pl/KAE/struktura/ISiD/struktura/ZSS/zaklad/sklad/Documents/Statystyka_Tomasz_Panek/Statystyka_spoleczna
  UBÓstwo, nierówności I wykluczenie społeczne w polsce I w unii europejskiej
directory KAE struktura  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna