RegData/seance_pleniere/textes_deposes/questions/2013/0205
  Parlament europejski
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2008/0225/amendements
  Diana Wallis {alde}w imieniu grupy politycznej alde
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2006/0107/amendements
  Poprawkę złożyli Zita Pleštinská
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2006/11-16
  Teksty przyjęTE
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2008/12-18
  Teksty przyjęTE
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2007/0063
  Wersja ostateczna
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2007/12-11
  Teksty przyjęTE
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/prop_res_commune/2008/0523/amendements
  12a pozostaje szczególnie zaniepokojony toczącym się wyścigiem po zasoby naturalne w Arktyce, który może doprowadzić do zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa ue I do powszechnej międzynarodowej niestabilności
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/07-04
  Teksty przyjęTE
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2008/10-21/0504
  Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania handlu dziećmi
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2007/10-11
  Teksty przyjęTE
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2012/06-13
  Środę 13 czerwca 2012 P7 ta-prov(2012)06-13 wydanie tymczasowe pe 490. 765 Spis treści teksty przyjęte przez parlament Europejski
RegData/seance_pleniere/decisions_budgetaires/brs/2005/0002
  Budżet korygujący nr 2 NA ROK budżetowy 2005
directory RegData seance pleniere  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna