data/newsFiles
  Wykaz nagród I wyróŻnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2014 roku
  Azs pwsz nysa
  Azs nysa – skra II bełchatów
  Wykaz nagród I wyróŻnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2013 roku
  Załącznik do Uchwały Nr … Rady Miasta Częstochowy z dnia program
  Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 „Częstochowa seniorom”
  Xvi wielkie ursynowskie kolędowanie 25,26,29 stycznia 2011 r
_data_new/2015/06
  Organizator: a. Starostwo Powiatowe mmz, Mińsko Mazowiecki Klub Siatkarski, mks olimp Mińsk Mazowiecki. Cel zawodóW
_data_new/2015/02
  The metropolitan opera: live in hd
  Analiza Zdawalności Egzaminów w Ośrodkach Szkolenia Kierowców w pierwszej połowie 2014 r
data/newsFiles
  Częstochowa jest kobietą – kalendarz miejski 2016
  Certyfikaty Częstochowskiej Organizacji Turystycznej 2015 w kategorii: Produkt turystyczny Częstochowy i regionu częstochowskiego
  Pomoc osobom doznającym przemocy Fundacja Centrum Praw Kobiet
_data_new/2014/12
  Betlejemskie Światło Pokoju 2014 „Pokaż dobro!”
data/newsFiles
  Ranking końcowy wyniki częstochowy vs wyniki ogólne
directory data new  
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna