_gAllery/25/78/25785
  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Jędrzejowie Przedszkole nr 3 w Jędrzejowie ul. Kościelna nr 16
_gAllery/14/19/14199
  Burmistrzamiastaj ę drzejow a z dnia 6 września 2011 roku w sprawie informacji o numerach I granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
_gAllery/12/31/12310
  Miejskiej komisji wyborczej w jędrzejowie z dnia 5 listopada 2010 r o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Jędrzejowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r
_gAllery/54/83/5483
  Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
_gAllery/11/30/11305
  1. wstęP 3 Jest to ministerialny materiał pomocniczy do sporządzania programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach. Zawiera on ramowe instrukcje o charakterze wytycznych
_gAllery/56
  Program ochrony środowiska dla gminy Działoszyce spis treśCI
_gAllery/12/32/12323
  Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz na burmistrza
directory gAllery  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna