_pliki
  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym
  U rząd Gminy w Gietrzwałdzie
  Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 25. 09. 2003 r w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłakowicach
  Wyka z organizacji pozarządowych działAJĄcych na terenie gminy mysłakowice
  2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej I wodnej aglomeracji Jelenia Góra pwiK „Wodnik” Jelenia Góra – Prezes Wojciech Jastrzębski
directory pliki  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna