doc/sem
  Zaimki osobowe (Personal Pronouns)
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2010/05
  Criminal damage poważne szkody counterfeit money fałszywe pieniądze

  Podstawa prawna System wystawiania ocen z języka angielskiego jest zgodny z właściwymi aktami prawnymi, a mianowicie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej I Sportu w sprawie warunków oceniania
  Wewnątrzszkolny system oceniania I klasyfikowania z języka angielskiego dla klas licealnych I. Podstawa prawna
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2011/02
  To die umierać to study art studiować sztukę

  Wstęp ogólna charakterystyka
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2010/05
  Unit 5 A, B, C, d bakery piekarnia butcher’s mięsny
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2012/01
  Każde z poniższych zdań zawiera błąd. Podkreśl błąd i napisz poprawną odpowiedź. (15 punktów) Przykład
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2010/05
  To beckon skinąć na (kogoś) to beckon sb in -gestem zaprosić kogoś do środka
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2012/05
  To spark interest wywoływać zainteresowanie winter zima / wintry zimowy, mroźny
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2010/05
  Powiedz co robisz w wolnym czasie i zadaj pytanie koledze / koleżance co on/ona robi w wolnym czasie
  Powiedz co robisz w wolnym czasie i zadaj pytanie koledze / koleżance co on/ona robi w wolnym czasie
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2012/05
  Tropical fruit owoc tropikalny to originate in zrodzić się w …
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2010/11
  Complete fce unit 1 to do the housework wykonywać prace domowe
doc/sem
  Language functions
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2010/05
  Ceramics /sı'ræmık/ ceramika dull = boring = tedious = nudny
local--files/exercises
  Wstaw czasowniki we właściwej formie
pl/CNJO/ogloszenia/Documents
  Niestacjonarne studia licencjackie sobotnio-niedzielne harmonogramy zajęĆ semestr letni 2015/2016
  Niestacjonarne studia licencjackie popołudniowe harmonogram zajęĆ semestr letni 2015/2016
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2012/01
  Przysłówek przysłówki tworzymy dodając do przymiotnika końcówkę –ly quick – quickly careful – carefully Od tej reguły są jednak pewne wyjątki
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2012/05
  Radar / 'reıd(r)/ radar / to be detected by radar a torch latarka, pochodnia
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2012/01
  V. Zwięźle ( 1-4 słowa) odpowiedź na poniższe pytania, lub dokończ poniższe zdania: 35 punktów przykłAD
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2012/02
  Greed chciwość greedy chciwy
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2010/05
  We use “the” We do not use “the”
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2010/11
  Unit 1 part 4 a briefing = a meeting
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2011/11
  To have an influence on mieć wpływ na… to influence sb wpływać na…
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2010/05
  Appraisal /'preızl/ ocena, oszacowanie to make an appraisal of sth (estimation) ocenić coś
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2013/01
  It’s a crying shame! to woła o pomstę do nieba! for crying out loud! na litość boską!
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2010/05
  Aleksandra Prochalska / materiały umieszczone w macmillan teacher’s corner
  Compelling arguments ważne argumenty to be desensitized /'di'sensıtaızd/ być znieczulonym
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2012/12
  Poverty bieda racism rasizm
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2010/05
  Workbook unit 4 3 an incentive zachęta
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2012/10
  Unit 1 f foreshock wstrząs zapowiadający trzęsienie aftershock wstrząs wtórny
materialy_ola_angielski/wp-content/uploads/2011/01
  To foot the bill zapłacić za rachunek on the fringes of society na marginesie społeczeństwa

  26 lutego 2004r o godz. 15. 00
directory angielski  
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna