biblioteka/docs/ects2007
  Drugi rok: semestr trzeci second year: third semester
biblioteka/docs/BA Year 2
  Module 17a Specialization 3 ects code
biblioteka/docs
  Polsko-rosyjski słownik par przekładowych
biblioteka/docs/PracaMarek
  Inhaltsverzeichnis
biblioteka/docs
  Instytutowy pakiet informacyjny ects
  Procedura procesu dyplomowania
biblioteka/docs/PSiS
  Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
biblioteka/docs/studenci
  Wizyta robocza studentów opolskiej germanistyki w Berlinie i Poczdamie
biblioteka/docs/wersja ang.
  British literary studies
biblioteka/docs/licencjat
  Zagadnienia na egzamin licencjacki z literaturoznawstwa amerykańskiego
biblioteka/docs/wersja ang.
  American literary studies
biblioteka/docs/ects2007
  Kursy zmienne optional courses
biblioteka/docs
  Pase 2009 Opole (Kamień Śląski) 19-22 April 2009 conference program
  Program VI symposium Opoliensis Zapomniani, wyklęci, wykluczeni
biblioteka/docs/licencjat
  Zagadnienia na egzamin licencjacki
biblioteka/docs/ECTS
  Moduł 5 Praktyczna nauka języka angielskiego 2 Kod ects
  Moduł 1 Praktyczna nauka języka angielskiego 1 Kod ects
  Moduł 9 Praktyczna nauka języka angielskiego 3 Kod ects
biblioteka/docs/III rok
  Moduł 30b Specjalnościowy 6 Kod ects
biblioteka/docs/JOB
  Uczestnicy części pisemnej XXXVII olimpiady Języka Niemieckiego
biblioteka/docs/ECTS
  Instytut filologii germańskiej instytutowy pakiet informacyjny ects
biblioteka/docs
  Inhaltsverzeichnis
biblioteka/docs/Programy st
  Instytut filologii germańskiej
biblioteka/docs
  Do 20 lutego 2014 r
  Sprawozdanie ze wspóŁpracy z zagranicą w roku 2010 uniwersytetu opolskiego
  W tabeli nr 1 obejmującej 40 umów zawartych między uczelniami
biblioteka/docs/Programy st
  Instytutowy pakiet informacyjny ects
biblioteka/docs
  Instytutowy pakiet informacyjny ects
biblioteka/docs/I rok
  Instytutowy Pakiet ects 2012/13
biblioteka/docs/tematy prac
  Instytut Filologii Angielskiej Zatwierdzone tematy prac magisterskich w roku 2015/2016: II rok mgr stacjonarne Specjalność
biblioteka/docs
  Decyzja Komisji ds. Przyznawania Miejsc w Domach Studenckich
biblioteka/docs/SYLLABUSY
  Rok akademicki: 2008/2009
biblioteka/docs/informatory
  Dziekan prof dr hab inż. Andrzej Gawdzik
biblioteka/docs
  Wydział przyrodniczo – techniczny uniwersytetu opolskiego 45-052 Opole ul. Oleska 48
  Biuro Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
biblioteka/docs/OJN
  Wyniki po etapie okręgowym XXXVI olimpiady Języka Niemieckiego
biblioteka/docs/WYNIKI
  Uprzejmie prosimy o odbiór nagród książkowych w ifg uo od 10-14. 02. 2014
biblioteka/docs
  Instytutowy pakiet informacyjny ects
biblioteka/docs/DS 2013-14
  Decyzja Komisji ds. Przyznawania Miejsc w Domach Studenckich z dnia 09. 09. 2013 r. Wykaz alfabetyczny studentów I roku, którym przyznano miejsce w domach studenckich na rok akademicki 2013/2014 bez możliwości złOŻenia deklaracji na kolejny rok
biblioteka/docs/informatory
  Dziekan prof dr hab inż. Andrzej Gawdzik
biblioteka/docs/DS 14 15
  Decyzja Komisji ds. Przyznawania Miejsc w Domach Studenckich z dnia 02. 09. 2014 r. Wykaz studentów I lat, którym przyznano miejsce w domach studenckich na rok akademicki 2014/2015 z możliwośCIĄ ZŁOŻenia deklaracji na kolejny rok
biblioteka/docs/ECTS
  Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego V
biblioteka/docs
  Lista przedmiotów ogólnouczelnianych realizowanych w Katedrze Technologii w semestrze letnim
biblioteka/docs/Programy st
  Instytutowy pakiet informacyjny ects
biblioteka/docs
  Instytut filologii angielskiej egzaminy licencjackie
  DYŻury pracowników instytutu studiów edukacyjnych w semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013
biblioteka/docs/zm2
  Listopad 2013 dla studentów studiów zaocznych
biblioteka/docs
  I wizyta studyjna berlin – drezno- bautzen 30maja – 2 czerwca 2010 r. Realizowana w ramach projektu projektu „Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off”
biblioteka/docs/ECTS
  Instytut filologii germańskiej
biblioteka/docs/Programy st
  Instytut filologii germańskiej
biblioteka/docs
  Instytutowy pakiet informacyjny ects
biblioteka/docs/Programy st
  Instytutowy pakiet informacyjny ects
biblioteka/docs/Publ_pracown
  Prace opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora
biblioteka/docs
  Sylabusy rok akademicki 2015/16 semestr zimowy I letni Kierunek: Filologia Specjalność: Języki obce w turystyce Rok I i stopień
biblioteka/docs/PSiS
  Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
biblioteka/docs/ects2007
  Trzeci rok: semestr piąty third year: fifth semester
biblioteka/docs/II rok
  Moduł 22a Specjalnościowy 4 Kod ects
biblioteka/docs/I rok
  Instytutowy Pakiet ects 2012/13
biblioteka/docs/po kolegiach
  Instytut Filologii Angielskiej Kierunek: Filologia angielska, studia uzupełniające dla absolwentów kolegiów językowych Specjalność: Językoznawstwo teoretyczne Studia I stopnia niestacjonarne Promotor: dr E
biblioteka/docs/SYLLABUSY
  Rok akademicki: 2008/2009
biblioteka/docs/tematy mgr
  I ochrona Środowiska ii0, rodzaj studiów stacjonarne, obrona 2014/15-l
biblioteka/docs/tematy prac
  Instytut Filologii Angielskiej Zatwierdzone tematy prac licencjackich w roku 2014/2015: III rok lic niestacjonarne Seminarium kulturoznawcze: (Media and Journalism Studies) dr K. Molek-Kozakowska
biblioteka/docs/prace inz
  Tematy prac inżynierskich obrony styczeń 2013
biblioteka/docs/licencjat
  Językoznawstwo teoretyczne 15-18. 09. 2011 czwartek-niedziela
biblioteka/docs
  Panele zgłoszone na V kongres Polonistyki Zagranicznej
  Ochrona zagrożonych gatunków chwastów segetalnych na Opolszczyźnie
  Wydział przyrodniczo – techniczny uniwersytetu opolskiego 45-052 Opole ul. Oleska 48
  L. p. Temat badawczy Jednostka organizacyjna kierownik tematu
  Podstawowe informacje Wykształcenie i stopnie naukowe 2014 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Zróżnicowanie syntaksonomiczne, uwarunkowania siedliskowe
directory biblioteka docs  
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna