atach/4/259/1818
  Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia objętego częścią nr 1 – Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych
atach/4/259/1819
  Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia objętego częścią nr 2 – Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i elektronicznego
bip/atach/4/2438/4159
  Protokół Nr V /11 z obrad V sesji VI kadencji Rady Gminy Grębów z dnia 15 marca 2011 r
atach/3/56/1096
  Uchwała Nr X/88/07 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 30 sierpnia 2007 r w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Strzyżów
bip/atach/4/253/481
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
atach/4/4/28
  Program operacyjny strategii rozwoju powiatu mieleckiego na lata 2000 do 2010
directory bip atach  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna