bip/files/4F8DEA5D604E4801A56AD39D24A5C4B3
  Prezydenta miasta
bip/files/1B17D9623F14432DA177DE0F8CD7D077
  Prezydenta miasta
bip/files/C3188D5AFAF9422A9442BF01FDB2B5B4
  Do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
bip/files/4921964E49DE4AEB9696123F40EEE683
  Oznaczenie sprawy wir. Zp. 271. 36. 2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
bip/files/3D85FBD90EC4449BBCF79ABF03952437
  Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia
bip/files/8D719DBA51144C45B209B233CA5C7AF3
  Prezydenta miasta ostrowa wielkopolskiego
bip/files/0D599D6C757940D4B2872A1B1B891E51
  Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski al. Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną przez: Zastępcę Prezydenta Miasta – Marlenę Maląg zwaną dalej w treści umowy „zamawiającym”
directory bip files  




©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna