data/auctions
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cpv 32342400-6 Sprzęt nagłośnieniowy cpv 32320000-2 Sprzęt telewizyjny I audiowizualny
  Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 487/2007 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 06. 2007 roku
  Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy
  Etap IV obejmuje: remont instalacji elektrycznej I piętra Etap V obejmuje
  Dz. U. z 2013 r poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r poz. 423
directory data auctions  
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna