doktoranci/dydaktyka/plan_zajec/2015_16
  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
docs
  Szanowny Pan Prof dr hab. Jacek Roliński Prorektor ds. Kształcenia Akademii Medycznej im prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
doktoranci/regulaminy
  Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
files/prv/id2/doktoranci/karty przedmiotow
  Zał. nr 1 do zw 4/2015 wydział Architektury / studium doktoranckie
files/prv/id13/pliki/doktoranci/programy/2013_14
  Cele: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych I nieformalnyc
ihis/images/pliki/pracownicy/kowalski/doktoranci
  Wydział Humanistyczny Studia doktoranckie w zakresie historii Rok I
strona/PL/doktoranci/pliki
  Na wydziale lingwistyki stosowanej uniwersytet warszawski
DOKTORANCI_OLD
  Na wydziale lingwistyki stosowanej uniwersytetu warszawskiego
strona/PL/doktoranci/pliki
  Na wydziale lingwistyki stosowanej uniwersytet warszawski
konf
  I podkarpacka konferencja młodych naukowców rzeszów, 14-6 września 2015r
zporr
  W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja Stypendialna Pierwszego Programu Stypendialnego zporr dla doktorantów Politechniki Wrocławskiej przyznała 59 stypendiów, w okresie od 6 do 24 miesięcy. Wykaz laureatów I etapu konkursu
p/doktoranci/doktoranci
  Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
p/doktoranci
  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego Wrocławiu
p/doktoranci/doktoranci
  Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
pl/io/doktoranci/STUDIA_DOKTORANCKIE_2014-15
  Uchwała rady wydziału orientalistycznego uniwersytetu warszawskiego z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie programu, planowanych efektów kształcenia, zasad odbywania studiów I warunków rekrutacji na studium doktoranckim wo
doktoranci
  Informujemy, iż następujący doktoranci proszeni są o natychmiastowe odebranie decyzji dotyczących stypendium doktoranckiego o zwiększonej wysokości z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Dziale Nauki pcz I piętro
files/1001/IP/doktoranci
  Zjazd doktorantów ostatni w roku ak. 2012/2013 18 maja 2013 r. (sobota) Przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70
fckeditor/userfiles/file/Studia Doktoranckie
  Doktoranci III rok Zajęcia z kultury tekstu naukowego
  Doktoranci III rok Zajęcia z kultury tekstu naukowego
zporr
  W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja Stypendialna Pierwszego Programu Stypendialnego zporr dla doktorantów Politechniki Wrocławskiej przyznała 21 stypendiów, w okresie od 6 do 11 miesięcy. Wykaz laureatów III etapu konkursu
iapan/data
  Załącznik 1 do Regulaminu sd w ia pan
directory doktoranci  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna