enlargement_new/treaty/doc_pl
  O którym mowa w rozdziale 1 załącznika VII
  W artykule 3, w pierwszym tiret, liczbę „15" zastępuje się liczbą „25"
  We Wspólnym Podręczniku dokonuje się następujących zmian
  16. ŚRodowisko naturalne
  Do unii europejskiej
  I tekst aktu końcowego pełnomocnicy
  Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Słowenia
directory enlargement new treaty  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna