dir_upload/site/files/2015/2015_02/26_02_2
  Oferta adresat oferty: pse inwestycje S. A. ul. Wojciecha Górskiego 9 00-033 Warszawa Adres do doręczeń Jw. Niniejszym, (firma albo nazwa Wykonawcy) z siedzibą w (siedziba Wykonawcy) adres: (adres Wykonawcy) składam ofertę na wykonanie
download/58/15928
  Numer sprawy: 134/dor/2014 Podmiot zadający pytanie
download/58/14241
  Opinia prawna w sprawie poboru opłaty skarbowej z tytułu wydania wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
download/58/12385
  Ekspertyza prawna Krótki opis sprawy
dokumenty/plany/2013-2014
  Kierunek administracja, studia I stopnia niestacjonarne, cykl I ii rok IV semestr
download/58/13585
  Opinia prawna
download/58/14820
  Opiniaprawn a w sprawie możliwości podjęcia współpracy
download/58/18549
  Numer sprawy: 57/dor/2015 Podmiot zadający pytanie
SYLLABUSY/STUDIA_II_STOPNIA/ADMINISTRACJA/Mgr_Rok_2_Rozpoczecie_2010_2011/SEMESTR III/ADM. PUBLICZNA
  Jednostka prowadząca kierunek
download/58/12538
  Pytanie Czy należy zawrzeć umowę o powierzenie danych osobowych pomiędzy Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a Wójtem Gminy w sytuacji odbierania I wysyłania korespondencji gops przez kancelarię Urzędu Gminy? Odpowiedź
download/58/13540
  Treść zadanego pytania
download/58/16573
  Numer sprawy: 191/dor/2014 Podmiot zadający pytanie
download/58/15385
  Numer sprawy: 51/dor/2014 Imię I nazwisko eksperta
download/58/16572
  Numer sprawy: 189/dor/2014 Podmiot zadający pytanie
directory files administracja  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna