files/administracja/akty_prawne/rektor
  Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 58/11
  Zarządzenie nr 49/13
  Akademii Wychowania Fizycznego im Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
files/administracja/akty_prawne
  Organy jednoosobowe I kolegialne akademii wychowania fizycznego im. E. Piaseckiego w poznaniu
files/administracja/akty_prawne/rektor
  Załącznik do zarządzenia nr 22/12
files/administracja/akty_prawne/senat
  Uchwała nr 65/14
files/administracja/akty_prawne
  Uczelniane kolegium elektorów na kadencję 2008-2012 70 elektoróW
files/administracja/akty_prawne/senat
  Projekt uchwała nr /12
  Sprawozdanie z działalności Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2006/2007
  Sprawozdanie z działalności Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2007/2008
  Sprawozdanie z działalności Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2005/2006
files/administracja/akty_prawne/regulaminy
  Rozdział I
files/administracja/akty_prawne/rektor
  Sprawozdanie z działalności Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2008/2009 obejmuje
files/administracja/akty_prawne
  Sprawozdanie z działalności Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2007/2008
files/administracja/akty_prawne/senat
  Uchwała nr 48/09
  Sprawozdanie z działalności Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2008/2009 obejmuje
files/administracja/akty_prawne/rektor
  Zarządzenie nr 11/13
  Załącznik do zarządzenia nr 32/14
  W sprawie służbowych adresów poczty elektronicznej w awf poznaniu
directory files administracja  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna