gfx/kielce2/userfiles/files/srodowisko/opracowania/ocena_dynamiki_zmian_przyr
  Częstość występowania
  Tabela Gatunki rzadkie oraz zagrożone wyginięciem zamieszczone na czerwonych listach (regionalnej I ogólnokrajowej) oraz w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. I ii
  Postępująca urbanizacja i industrializacja powoduje wyraźne zmiany jakościowe i ilościowe w składzie gatunkowym flory wielu regionów Polski, także obszaru miast i strefy podmiejskiej Kielc
gfx/kielce2/userfiles/files/srodowisko/opracowania
  Prof dr hab inż. Marek. Siewniak Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska
  Dynamika zmian występowania płAZÓW (amphibia) I gadóW (reptilia) w środowisku przyrodniczym kielc, w tym w dolinach rzek I ich sąsiedztwie barbara Ichniowska-Korpula Instytut Biologii, Akademia Świętokrzyska im
directory gfx kielce2  
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna