kups/pliki
  Warszawa, 28. 02. 2008 protokóŁ nr 1/Zarząd/2008
  Wymagania jakościowe dla soków ze świeżych owoców
  Dodatki naturalne do soków owocowych1
  Rodzdział V stosowane dodatki
  ProtokóŁ 2/wzcz kups/2007 Rodzaj posiedzenia
  Propozycja aijn zmiany dyrektywy sokowej w perspektywie jej zgodności z codex general standard dla soków I nektarów owocowych (Kodeks Alimentarius) I ich adaptacji do zmian technologicznych
  Szacunki zbiorów owoców opracowane przez Ekspertów w ramach prac Zespołu kups ds. Monitorowania I Prognozowania Rynku Owoców I Warzyw
directory kups  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna