nasz_patron
  Św. Piotr Pan Jezus wyróżnił spośród swoich uczniów Szymona, któremu zmienił imię na Piotr (Mt 16,18), które oznacza (łac. Petrus, gr. Πέτρος Petros (petros kamień, petra skała), aram
pliki/prezentacje/30170/cms/szablony/765/pliki
  Zwany Prymasem Tysiąclecia
directory nasz patron  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna