pub/people/M.Janaszewski/InzynieriaOprogramowania
  Inżynieria oprogramowania Literatura: Górski J., Inżynieria oprogramowania w projektach informatycznych, Mikom
pub/people/L.Jackowska/Lingwistyka/Polish
  Literatura podstawowa
pub/people/M.Orzylowski/PSIn/Wyklad
  1. Rozwój firmy alstom power 2 Integracja dziedzinowych systemów komputerowych 4
pub/people/J.Kucharski/AOI
  Katedra Informatyki Stosowanej Automatyzacja Obliczeń Inżynierskich
pub/people/M.Orzylowski/PSIn/Wyklad
  1. wstęP 2 rozwój systemów wspomagania zarządzaniem 6

  Wprowadzenie do routerów Wstęp
pub/people/ppodwojci/Podstawy Gospodarki Odpadami/pgo_plock/pgo_powiat_plocki
  Założenia programowe i organizacyjne
pub/people/M.Janaszewski/KCK
  Plan realizacji systemu zdalnego zarządzania bazą danych Ankieta

  Data Laboratorium nr 1 Temat: Podstawy działania sieci komputerowych Wykonał: Data zaliczenia: Ocena: Ćwiczenie 1 Konfiguracja sieci tcp/ip na komputerze pc cele
pub/people/D.Sankowski/scr_2009
  1 Klasyfikacja sygnałów testowych
pub/people/P.Urbanek/Konopnica2012/Do wydawnictwa
  Mariusz korkosz
directory people  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna