plik/file/zam_pub_b_przet_2015/1033
  Zawiadomienie
plik/file/zam_pub/717
  Zbiorcze zestawienie ofert sesji otwarcia ofert
plik/file/zam_pub_b_przet/1079
  Roboty Zakup 33 pojemników na akumulatory 610-710 L z pokrywą dla 16wog wraz z dostawą – znak postępowania 1079/2013
plik/file
  1 ppr no. Filed by aro epmi 2th Unmanned Aerial Vehicle Base Mirosławiec
plik/file/zam_pub_2015/1225
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania przetargowego pt
plik/file/zam_pub_b_przet/1016
  Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty
plik/file/zam_pub_2015/1193
  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
plik/file
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej wykluczeniu wykonawcy
  ZamawiająCY: jw. 5308 – 17 wojskowy oddział gospodarczy
plik/file/przetargi/2015/45
  Dostawa narzędzi ręcznych I o napędzie elektrycznym I pneumatycznym Zamawiający: 18 wojskowy oddział gospodarczy
plik/file/przetargi/2014/106
  W postępowaniu o zamówienie publiczne nr spr. 106/18wog/2014 przeprowadzonego
plik/file/przetargi/2015/12
  Dostawa materiałów konserwacyjnych I jednorazowego użytku Zamawiający: 18 wojskowy oddział godpodarczy
plik/file/przetargi/2015/23
  Przetarg nieograniczony
plik/file/zam_pub_2013/9
  Zawiadomienie jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi prawne realizowane przez Jednostkę Wojskową 3378 Drawsko Pomorskie znak postępowania: 9/2013
plik/file/zam_pub_b_przet_2015/124
  Informacja z wyboru oferty
plik/file/zam_pub_2015/545
  Zmianatre ś c I
plik/file/zamowienia/02
  45 – 820 opole ul. Domańskiego 68 odpowiedzi I wyjaśnienia do przetargu dotyczy
directory plik file  
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna