pub/files/file/2014/03/agnieszka/inwestycyjne
  A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
pub/files/file/2014/01
  A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji zadania w imieniu oświadczam/y*, że zadanie pn.: „
pub/files/file/2014/03/agnieszka
  Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących (Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
pub/files/file/2014/03
  Dnia pieczątka jednostki OŚwiadczenie
pub/files/file/2014/01
  Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
pub/files/file/2014/03/agnieszka
  Nazwa przedsięwzięcia
pub/files/file/2014/03/agnieszka/inwestycyjne
  Dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* Niniejszym oświadczam/y*, że przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.:” ”
  O Ś wiadczeni e
pub/files/file/2014/05
  Regon 301313654 zwanym dalej "Pożyczkodawcą"
directory pub files  
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna