pub/files/file/2015/kwiecień/Inwestycyjne
  załącznik nr 2 do umowy nr z dnia (pieczątka jednostki) harmonogram wypłat I spłat pożyczki dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.:„ ”
pub/files/file/2015/marzec
  A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji przedsięwzięcia w imieniu oświadczam/y*, że przedsięwzięcie pn.: „
pub/files/file/2015/kwiecień
  A15 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o ujęciu przedsięwzięcia w planie finansowym/budżecie Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie pn.:„
pub/files/file/2015/marzec
  O Ś wiadczeni e
pub/files/file/2015/kwiecień/Inwestycyjne
  nazwa podmiotu) na dzień
pub/files/file/2015/marzec
  O Ś wiadczeni e
pub/files/file/2015/kwiecień/Inwestycyjne
  Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących (Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
pub/files/file/2015/marzec
  Dnia pieczątka jednostki OŚwiadczenie
  Dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e dotyczące wnoszenia opłat I uiszczania kar za korzystanie ze środowiska Nazwa przedsięwzięcia: „
files/file
  Iv łobeska Liga Biegowa
directory pub files  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna