r_act/act_pl/sprawozd
  1. Informacje o jednostce naukowej Dane podstawowe
r_act/act_pl/fund_strukt/FS_catalysis
  1. Prof dr hab. Robert Hołyst – Dyrektor Instytutu Izabela Ozóg – Główna Księgowa
r_act/act_pl/fund_strukt/KSP
  Raport (prof dr hab. Jakub Gołąb) Nowoczesna diagnostyka medyczna oraz biosensory w medycynie
r_act/act_pl/fund_strukt/FS_physiotherapy
  Dr Jan Guzowski Tel: + 48 (22) 343-3231
r_act/act_pl/fund_strukt/KSP
  Instytut chemii fizycznej pan
r_act/act_pl/progr_bad/MNiSW/bad
  Budowa i właściwości cienkich warstw nanorurek węglowych i donorowo-akceptorowych diad fulerenowych do budowy elektrod urządzeń przetwarzających energię oraz sensorów i biosensorów”
directory r act act pl  
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna