NR/rdonlyres/E087F191-81FD-48E8-A111-DFE688060A01/826103
  Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
NR/rdonlyres/B126EDC5-59FE-4640-A241-052F8CCC38F3/915191
  Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
NR/rdonlyres/39D26B14-A595-4276-A320-26C93910D3D6/0
  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
NR/rdonlyres/7726C0B4-FE2D-4500-A330-259BA7638D60/895549
  Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
NR/rdonlyres/A154B16B-EAEE-4490-A340-0ECDCDD5889B/1088787
  Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
NR/rdonlyres/3AAA1E52-5A33-4E61-A380-EB296BB323D9/755633
  Protokół Nr 43 Komisji Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy Włochy m st. Warszawy w dniu 6 maja 2010r. Proponowany porządek posiedzenia
NR/rdonlyres/6BCDF59B-5C0F-4F19-AACC-0A185FEA854A/775425
  Uchwała nr 1461/II/10 Zarządu Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia. 15. 12. 2010r w sprawie przeznaczenia do najmu garaży: Nr wchodzących w skład zasobu lokali m st
NR/rdonlyres/0C56F562-AACF-4FA0-B01E-E8345031A654/594616
  Uchwała Nr 320/38/2006 Rady Dzielnicy Śródmieście
NR/rdonlyres/11AAC762-AADD-4131-A550-C678F3C2E4D4/940216
  Druk nr 1915 projekt uchwała nr /2013 rady miasta stołecznego warszawy z dnia r w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 59 ust
NR/rdonlyres/F60AAA6F-1EBF-4DD6-AAEC-BFE0F06AC496/840466
  Uchwała nr 1367/11 Zarządu Dzielnicy Mokotów m st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu z Zakładem Mięsnym
NR/rdonlyres/C90F1557-8D49-4D6E-AC97-8D3025544BE9/939990
  Zarządu dzielnicy mokotów m. St. Warszawy z dnia 26 czerwca 2013 r
NR/rdonlyres/9239AEB6-ADDA-4068-A3D6-4FA53E831D5B/910209
  Gp-ix. 0050. 3868. 2013 zarządzenie nr 3868/2013
NR/rdonlyres/A843A582-79A7-40FF-AE86-696DC26E92CE/661291
  Ałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2185/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 16. 10. 2008 r
NR/rdonlyres/559DFC86-821B-4DAB-AE86-E4E80574B7A2/0
  O wyborze najkorzystniejszej oferty
NR/rdonlyres/0441F6DB-6748-43DB-AE3F-B2AA3146366C/32760
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
NR/rdonlyres/73AF17F5-2586-4CD5-9104-C53415664334/0
  Uzasadnienie potrzeby realizacji programu
NR/rdonlyres/A362F084-170A-484C-ABAE-041CDF3A14E2/906561
  Uchwała Nr 5369/2012 Zarządu Dzielnicy Wola
NR/rdonlyres/BB6B97FB-A5C1-4518-ACEB-1DB51E5179A0/596646
  Zarządzenie nr 3232/2006 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 lutego 2006r zmieniające Zarządzenie Prezydenta m st. Warszawy Nr 2878/2005 z dnia 21 października 2005r w sprawie nabycia na rzecz m st
NR/rdonlyres/00002f5a/jkfuztidlzugqotzkwucnqpfuqylbpfp
  Województwo podlaskie (gmina)
NR/rdonlyres/37B52496-E433-41D7-A71C-285C015B3DE4/0
  7 grudnia o godz. 16. 00 w Czytelni książek Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego przy ul. Kilińskiego 16
NR/rdonlyres/46F7E2D1-E2A7-4A9F-AFDB-7110DA9A68BF/602847
  Uchwała Nr xii/51/2006 Rady Dzielnicy Wola m st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2006 r w sprawie zaopiniowania wniosku o obniżenie czynszu za okres jednego miesiąca z kwoty 460,30 zł netto do kwoty 968
NR/rdonlyres/66B4F656-3782-499C-B1E4-5088FC57C1D8/0
  Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r
NR/rdonlyres/4833BE54-2029-4100-B3B8-FDE1366EFFE5/33695
  Wojewoda podlaski andrzej meyer
NR/rdonlyres/64C88456-BAF1-4A6F-A7E3-C562871903DE/0
  Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2 19 stycznia 2013, godz. 17: 00
directory rdonlyres  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna