resources
  Agencja Celna „a-p” Sp z o o
Admin/static/resources/js/kcfinder/upload/files
  Ix zimowy puchar karkonoszy IX zpk
radapowiatu/spis_uchwal/uchwal2013rp/var/resources/26/40/388
  Objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2013 rok dochody
zarzad/uchwal2014Z/var/resources/26/40/487
  Dochody rolnictwo I łowiectwo
gmina_dziadkowice/his_gminy/var/resources/30/44/319
  Jednak z czasem Dołubowo stało się ośrodkiem parafii katolickiej
gmina_dziadkowice/prog_zad_publiczne/var/resources/30/44/271
  Plan gospodarki odpadami do 2015 gmina dziadkowice wprowadzenie
radapowiatu/prot_radypo/var/resources/26/40/75
  Protokół Nr xxxvii/10 z sesji Rady Powiatu Kolneńskiego w dniu 26 kwietnia 2010r
var/resources/35/49/153
  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego zadania pn „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze” informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
var/resources/52/81/701
  Za okres od 1 stycznia 2011 r do 31 grudnia 2011 r.: wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
34ded87a4f651f2/var/resources/156/251/103
  Kierownika jednostki organizacyjnej gminy
projekty1/var/resources/13/25/197
  Wsi krasnoborki
rad_gmi/kom_rady/var/resources/30/44/366
  Protokół Nr 2/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 07 czerwca 2011 r
rad_gmi/kom_rady/var/resources/30/44/367
  Protokół Nr 13/13 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu z dnia 03 czerwca 2013 r
rad_gmi/kom_rady/var/resources/30/44/366
  Protokół Nr 3/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 08 lipca 2011 r
rad_gmi/kom_rady/var/resources/30/44/368
  Protokół Nr 12/13 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Drogownictwa, Rolnictwa i Porządku Publicznego z dnia 11 czerwca 2013 r
rad_gmi/ses_rady/var/resources/30/44/238
  ProtokóŁ Nr V/07 z V sesji Rady Gminy Dziadkowice z dnia 12 kwietnia 2007 roku
rad_gmi/kom_rady/var/resources/30/44/366
  Protokół Nr 5/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja 2013 r
organy/rada_g/rada_2/prot_5_sg/5d7843b276643ca/var/resources/40/54/126
  ProtokóŁ Nr lv/10
var/resources/38/52/113
  Obwieszczenie powiatowej Komisji Wyborczej w Augustowie z dnia 23 października 2014 r
urzad_ciech/zarz_burm/var/resources/52/81/703
  Zarządzenie Nr 49/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 20 kwietnia 2015 roku
tablica_ogl/var/resources/52/81/701
  Burmistrz Ciechanowca zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn zm./ podaje do publicznej wiadomości
zarzad/uchwal2010Z/var/resources/26/40/188
  Uchwała Nr 87/316/10 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 stycznia 2010 r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej na 2010 r w jednostkach organizacyjnych
zarzad/uchwal2011Z/var/resources/26/40/247
  Uchwała Nr 6/25/11 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 21 lutego 2011 r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2011 r w jednostkach organizacyjnych powiatu kolneńskiego oraz jednostkach wykonujących zadania powiatu na podstawie porozumień i
rada_gminy/var/resources/34/48/30
  Protok ó Ł Nr V/15 V sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 24 marca 2015 roku w godz. 1000 1230 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45
plany/var/resources/52/81/708
  Wojtkowice stare
d8c15e146b7167e/2838ffc97a4e3cb/ffba9cf0ad59a5d/var/resources/14/26/168
  Obwieszczenie wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 października 2010 r
4cbbb93d7434d92/var/resources/52/81/701
  Uchwała Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechanowcu z dnia 22 października 2014 r
resources
  Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
3da9407280f92eb/var/resources/14/26/110
  Obwieszczenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
resources/download
  Uczestnicy koncertu finałowego X ogólnopolskiego Konkursu Piosenek Grzegorza Ciechowskiego to artyści już z niemałym doświadczeniem muzycznym I znaczącymi sukcesami artystycznymi
directory resources  
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna