literatura/ZARZADZANIE
  Systemy cap/cam I osn
systemy_operacyjne/siec
  Zalety tcp/ip otwartość I niezależność od specyfikacji sprzętowo-programowej systemów komputerowych, możliwość integracji wielu różnych rodzajów sieci komputerowych, wspólny schemat adresacji pozwalający na jednoznaczne zaadresowanie każdego
system/obj
  Uchwała nr 11 /10 miejskiej komisji wyborczej w ełKU
system/files/sites/default/files
  Był zarejestrowany, ale nie był agentem. Spotykał się, ale nie donosił. Donosił, ale nie współpracował. Przeciwnicy lustracji politycy, politrucy I propagandyści od dawna żerują na niewiedzy o ub/sb I agenturze
directory system  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna