pliki/zampub/przetarg/2015/81-2015
  Warszawa: Dostawa odczynników I materiałów eksploatacyjnych do analizatorów parametrów krytycznych abl 725, abl 825, abl 80 osm, pracujących w systemie zamkniętym, producenta Radiometer Medical ApS przez Radiometer Sp z o o
pliki/zampub/przetarg/2014/68-2014
  Sekcja I: zamawiający I. 1 Nazwa I adres
pliki/zampub/przetarg/2012/201-2012
  Dział zamówień publicznych
witryna/pkmzew/zampubl/dok
  Aep ticketing Solutions Via dei Colli, 240, Signa (Firenze)
  Aep ticketing Solutions Via dei Colli, 240, Signa (Firenze)
  Załącznik nr 12 do siwz część III 2012 aep ticketing Solutions
pliki/zampub/przetarg/2011/72-2011
  Dział zamówień publicznych
zampub/pliki/241
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pliki/zampub/przetarg/2014/94-2014
  Załącznik nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia dostawa, wdrożenie, serwis gwarancyjny I nadzór autorski kompletnego systemu informatycznego klasy his wraz z integracją systemów I urządzeń peryferyjnych
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
  Ujednolicona wersja siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
zampubl/NZ-093-2015
  Formularz oferty
pliki/zampub/przetarg/2011/81-2011
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
zampub/leki_2011
  Formularz asortymentowo-ilosciowo-cenowy na dostawy leków w 2011r tj od 01. 01. 2011r do 31. 12. 2011r
zampub/2010_leki
  Załącznik nr 1 do pisma z dnia 15grudnia 2009r. Formularz asortymentowo ilościowo cenowy na 2010r
ZamPubl/2010
  Radomski szpital specjalistyczny im dr Tytusa Chałubińskiego
pliki/zampub/przetarg/2012/172-2012
  O wyborze oferty najkorzystniejszej
zampub/pliki/313
  O wyborze najkorzystniejszej oferty
pliki/zampub/przetarg/2013/77-2013
  Załącznik nr 3 do siwz formularz ofertowy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
directory zampub  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna