~cisek/broker_informacji 12_13/firmy infobrokerskie 2012
  Infobrokering
~cisek/informacja_obywatelska
  Informacja obywatelska, publiczna, lokalna, regionalna – próby definicji, zakresy pojęć, polityka rządu w tej dziedzinie
directory ~cisek  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna