~evermind/Lingwistyka
  Lekcja pierwsza dźwięki quenyi. Wymowa I akcentuacja. Uwagi ogólne
  Lekcja dziesiąta przysłówki. Końcówki zaimkowe -ntë I -t. Bezokoliczniki z zaimkami w dopełnieniu. Czas przeszły nieprzechodnich czasowników na -ya. Imiesłowy bierne. PrzysłÓwki
  Lekcja jedenasta
  Lekcja druga
  Lekcja osiemnasta
  Najpopularniejszym z języków stworzonych przez brytyjskiego pisarza i filologa J. R. R. Tolkiena (1892-1973) była zawsze
  Przypadki allativus I ablativus
  Pójdziemy z wieży do domu
directory ~evermind Lingwistyka  
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna