~pniak/wyklady
  Oxide sub-oxide per-oxide tlenek pod-tlenek nad-tlenek hydroxide
  Teorię zderzeń aktywnych i teorię stanu przejściowego zwaną również teorią kompleksu aktywnego
  Kataliza homogeniczna
  Wrocław university of technology faculty of Chemistry
  Akronim nazwa angielska nazwa polska
directory ~pniak  
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna