Distinta degli arretrati alimentari sorti in seguito al mancato pagamento degli alimenti dall’obbligata a favore di aggiudicati con senteza del in in data nella causa n rif attiPobieranie 52.26 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar52.26 Kb.
Wykaz zaległości alimentacyjnych powstałych na skutek nieregularnego płacenia/nie płacenia alimentów przez zobowiązanego ___________________________ na rzecz _______________________________zasądzonych wyrokiem Sądu ______________ w ________________ z dnia________________ w sprawie o sygnaturze akt _______________
Distinta degli arretrati alimentari sorti in seguito al mancato pagamento degli alimenti dall’obbligata ________________a favore di________________aggiudicati con senteza del________________ in ____________ in data _______ nella causa n. rif. atti__________

ROK/ANNO___________


miesiąc/

mesealimenty zasądzone/

alimenti aggiudicati

alimenty wpłacone/

alimenti pagati

zaległość/

arretrati

Styczeń/Gennaio


Luty/Febbraio


Marzec/Marzo


Kwiecień/Aprile


Maj/Maggio


Czerwiec/Giugno


Lipiec/Luglio


Sierpień/Agosto


Wrzesień/Settembre


Październik/Ottobre


Listopad/Novembre


Grudzień/Dicembre


Łącznie/Totale

______________________________

data i podpis wierzyciela/firma del debitore

Wykaz zaległości alimentacyjnych powstałych na skutek nieregularnego płacenia/nie płacenia alimentów przez zobowiązanego ___________________________ na rzecz _______________________________zasądzonych wyrokiem Sądu ______________ w ________________ z dnia________________ w sprawie o sygnaturze akt _______________


Distinta degli arretrati alimentari sorti in seguito al mancato pagamento degli alimenti dall’obbligata ________________a favore di________________aggiudicati con senteza del________________ in ____________ in data _______ nella causa n. rif. atti__________

ROK/ANNO___________


miesiąc/

mesealimenty zasądzone/

alimenti aggiudicati

alimenty wpłacone/

alimenti pagati

zaległość/

arretrati
PLN

EURO

PLN

EURO

PLN

EURO

Styczeń/GennaioLuty/FebbraioMarzec/MarzoKwiecień/AprileMaj/MaggioCzerwiec/GiugnoLipiec/LuglioSierpień/AgostoWrzesień/SettembrePaździernik/OttobreListopad/NovembreGrudzień/DicembreŁącznie/Totale


______________________________Data i podpis wierzyciela/firma del debitore
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna