Dla pijarowców w sieci I nie tylko w świecie znaków, jakimi świat współczesny przemawia do nas, obraz oddziałuje najsilniej. Może to być rysunek, zdjęcie prasowe, ilustracja, schemat, film, portret, komiks, plan, telewizyjne systemy wideograficzne, czyliPobieranie 16.24 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar16.24 Kb.
Dla PIJAROWCÓW W SIECI i nie tylkoW świecie znaków, jakimi świat współczesny przemawia do nas, obraz oddziałuje najsilniej. Może to być rysunek, zdjęcie prasowe, ilustracja, schemat, film, portret, komiks, plan, telewizyjne systemy wideograficzne, czyli teletekst, wideotekst, karykatura, graficzne ujęcie danych statystycznych: wykresów liniowych, mapowych (kartogramów), bryłowych punktowych, pasmowych.

Ponieważ obraz „konkuruje” przede wszystkim z siłą oddziaływania języka, przyjrzyjmy się zestawieniu tych dwóch środków komunikowania się.

1. Obrazy mają większe oddziaływanie emocjonalne niż mowa, język, werbalne komunikowanie się; bardziej aktywizują odbiorcę i przyjmowane są jako pierwsze w procesie percepcji.

2. Obrazy są przyjmowane bez przeszkód (odwołują się do myślenia obrazowego), język może stwarzać bariery w odbiorze.

3. Obrazy są w dużym stopniu przyjmowanie automatycznie; odbiorca poświęca mniej namysłu obrazowo przedstawionym treściom; nie poddaje ich kontroli, docierają one bezpośrednio do jego psychiki – natomiast słowa muszą być zrozumiane i to wymaga więcej czasu.

4. Obrazy są traktowane całościowo, do przyjęcia średnio skomplikowanego obrazu potrzeba 1-2 sekundy – zaś język jest traktowany sekwencyjnie, stąd w czasie wielokrotnie dłuższym przyjmujemy tę samą treść wyrażoną językiem.

5. Obrazy są lepiej niż język zapamiętywane; jeśli są to zdjęcia prasowe, mapy, pełnią funkcję przekazu na żywo, tworząc poczucie uczestnictwa i wzmacniając wiarygodność informacji, nawet odbiorcy mniej wyrobionemu dają szansę szybkiego zapamiętania, natomiast językowy przekaz musiałby być powtarzany dla zapamiętania.

6. Obrazy pozostają w pamięci dłużej niż słowa (mowa).

7. Obrazy lepiej wpływają na zachowania niż mowa, ponieważ są łatwiej przypominane.

8. Obrazy, oddziałując na zmysł wzroku mogą, wywołać zainteresowanie nawet u osób wykazujących niską skłonność do przyjmowania informacji czy nawet poświęcania czemuś uwagi.

Świadomość mechanizmów i siły wpływania obrazu na percepcję wiedzy i kształtowanie postaw dają nam poczucie swobody w doborze form prezentowania treści do zapamiętania i przeżycia ich.

Wśród elementów obrazowego ujęcia treści największe znaczenie ma kolor, przed linią i kształtem. Skojarzenia wywoływane przez kolory mają zarówno emocjonalny, jak i rozumowy charakter.


Emocjonalne

Rozumowe

CZERWONY

podniecający, silny, namiętny, gwałtowny, drapieżny, pełny; wyzwanie, pasja, odwaga

gorący, słodki, głośny, twardy

POMARAŃCZOWY

serdeczny, witalny, obfitość, żywotny, pełen życia, pogodny, wesoły, pobudzający

ciepły, suchy, kruchy, słodki

ŻÓŁTY

pogodny, nostalgiczny; ostrożność, tchórzostwo, nieuczciwość, poczucie wolności, zdrowie, optymizm, uczucie młodości, radości

lekki, gładki, jasny

ZIELONY

orzeźwiający, twórczy; młodość, nieskrępowanie, spokój, przerażenie, choroba, poczucie winy, zazdrość, ignorancja

zimny, chłodny, gorzki, owocowy

NIEBIESKI

pasywny, uspokajający; powściągliwość, niebo, pewność, opanowanie, przezroczystość

zimny, mokry, lód, gładki, daleki, cichy

FIOLETOWY

duma, godność, dostojność, dwuznaczność, mglistość, głęboki smutek, nieszczęście, rozpacz, dostojeństwo

atłasowy, narkotyczny zapach, mdły, słodki, ciemny

Warto w tym miejscu przypomnieć, że skojarzenia związane z uruchamianiem przez poszczególne kolory określonych emocji wykorzystał Edward de Bono, twórca metody 6 Myślowych Kapeluszy, dzięki której można rozwiązywać problemy w sposób twórczy. Proponuje on przed analizą problemu „zakładanie” kapeluszy w różnych barwach, aby spojrzeć na sprawy z różnych perspektyw.

Kapelusz CZERWONY

Pozwala ujawnić emocje, pozytywne lub negatywne nastawienie i kierować się intuicją.Kapelusz ŻÓŁTY

Spojrzenie przez różowe okulary. Sugeruje entuzjazm totalny. Pozwala dostrzec zalety


i korzyści jakiegoś rozwiązania.

Kapelusz ZIELONY

Kojarzy się ze świeżością i rozkwitaniem. Oznacza twórczość, nowe pomysły, podejście innowacyjne, wręcz sugeruje prowokacyjne myślenie: „Co by było, gdyby…”Kapelusz NIEBIESKI

Chłodny dystans. Pilnowanie innych kapeluszy, czy któryś nie jest preferowany, czy wypowiedziano stanowiska wszystkich kolorów. Oglądanie procesu myślowego „z góry”.Kapelusz BIAŁY

Przywoływanie faktów, liczb, danych na podstawie dokumentów. Argumentacja na płaszczyźnie rzeczowej.Kapelusz CZARNY

Widzenie spraw w czarnych okularach. Krytyka. Ostrożność. Dostrzeganie wad, niedociągnięć, braków i zagrożeń oraz ubocznych skutków. „Advocatus diaboli” (obrońca złej sprawy).Zachęcam wszystkich do wypróbowania tej metody do spojrzenia na udział własny w Sieci 

Oprac. Grażyna Rybicka na podst. „Public relations od A do Z” Krystyny Wójcik, Warszawa 1997
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna