Dla powiatu grodziskiego


Załącznik nr 2 Przybliżone koszty wdrożenia programu wynikającego z harmonogramuPobieranie 482.49 Kb.
Strona18/18
Data28.04.2016
Rozmiar482.49 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Załącznik nr 2 Przybliżone koszty wdrożenia programu wynikającego z harmonogramu

Wodociągi i prace z tym związane –około 30 milionów


Kanalizacja (w tym deszczowa) – około 125 milionów
Koszty szkoleń i edukacji w tym kształtowanie świadomości ekologicznej ludności - ok. 2,1 miliona
Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci – koszt zależny od intensywności zjawiska
Usuwanie azbestu – dofinansowywanie z gminnych funduszy ograniczone do około 120 tysięcy
Selektywna zbiórka odpadów i jej monitorowanie – 100 tysięcy
Modernizacje kotłowni – koszt indywidualnych użytkowników
Tworzenie użytków ekologicznych i wyznaczanie pomników przyrody – około 70 tysięcy
Działania promocyjne – 60 tysięcy


Z uwagi na fakt rozłożenia powyższych zadań na cały okres koszty podano bez rozbijania na koszty krótko i długoterminowe.

Załącznik nr 3 Wskaźniki monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska
 

 

 

Grodzisk Maz.

Milanówek

Podkowa Leśna

Baranów

Jaktorów

Żabia Wola

Lp.

Wskaźnik

Jednostka

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

1

Długość sieci wodociągowej

km

259,1

270

91,4

94,1

44,2

44,2

118,9

120,8

151,4

152,2

243,91

244,46

2

Połączenia sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

sztuk

7502

7742

bd

bd

1000

1055

1354

1370

2582

2719

2795

2825

3

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

osoba

34224

35400

13105

15320

3432

3516

4739

4795

77461)

81571)

7143

7313

4

Woda dostarczona gospodarstwom domowym

dam3

1346,83

1421,09

bd

302,75

234, 95

185, 72

97,9

152,1

311,4

378

227,1

244,3

5

Zużycie wody na 1 mieszkańca

m3/rok

39,35

40,14

bd

35,5

68,5

52,8

48,4

31,9

29,23

34,35

31,78

33,4

6

Zużycie wody na jednego odbiorcę

m3/rok

181,37

181,77

bd

131,26

5,7

4,4

27,97

31,72

120,6

139,02

35,09

36,3

7

Długość sieci kanalizacyjnej

km

119,2

121,6

47,8

57,38

47,1

47,1

bd

7,9

131,6

131,7

0,9

0,9

8

Połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

sztuk

3850

4450

bd

bd

975

1028

bd

204

2156

2188

bd

bd

9

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba

23628

23679

bd

bd

3412

3485

bd

580

64681)

65641)

bd

bd

10

Ścieki komunalne odprowadzone siecią kanalizacyjną

dam3

1505, 82

1505, 87

bd

278,9

173,9

158,8

bd

4,8

197,5

216,6

bd

bd

11

Długość czynnej sieci gazowej

km

233,1

291,4

85

86,3

40,2

39,6

4,8

5,1

71,8

76,1

96

101,6

12

Powierzchnia rezerwatów przyrody

ha

0

0

bd

bd

38,8

38,8

bd

bd

0

0

346,99

346,99

13

Obszary chronionego krajobrazu

ha

1506

1506

2617,91

2617,91

1010

1010

bd

bd

31,4

31,4

bd

bd

14

Użytki ekologiczne

ha

0

0

0,8908

0,8908

brak

brak

bd

bd

0

0

1584

1584

15

Pomniki przyrody2)

sztuk

38

37

267

267

410

410

3

3

5

4

51

50

16

Wydatki ogółem na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną z budżetu gminy

złoty

19845879

23832860

bd

bd

2254514

2802000

459811

678064

22174

35267

268 458,00

440,591,00

17

Wydatki na oczyszczanie gminy

złoty

1133055

1039154

525617

673714,26

245000

290000

75664

58972

26077

9740

199 080,00

104 600,00

18

Wydatki na utrzymanie zieleni

złoty

838377

861209

274461,5

331838,72

130000

215000

0

0

0

0

4 789,00

4 588,00

19

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód

złoty

1347857

252172

bd

bd

991000 gosp ściek;
45000 rowy

1136000 gosp ściek;
215 rowy

0

0

0

0

bd

bd

20

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową

złoty

2230555

2106409

266000

447000

29800 straż;
10000 policja;
300 obrona c.

20000 straż;
10000 policja;
1942 obrona c.

343032

813862

144020

647114

195 105,00

798 740,00

21

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska

złoty

794732

367400

4401808

7943833

bd

bd

2368505

928837

239000

157200

1 833 491,00

1 588 713,00

22

Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej

złoty

975610

467500

99535

501219

45000

215000

34592

196355

0

160000

738

87 438,00

23

Liczba szkolnych kół i klubów ekologicznych

sztuk

bd

bd

6

6

2

2

bd

bd

0

0

3

3

24

Liczba zlikwidowanych miejsc nielegalnego magazynowania odpadów

sztuk

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd1 ) wartość średnia przy założeniu 3 os. w 1 gosp. dom. (wyliczono na podst. ilości mieszk / ilość gosp. dom.)
2 ) uwzględniono sztuki wchodzące w skład jednego obiektu (np. aleje)
Pobieranie 482.49 Kb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna