Dla powiatu grodziskiegoPobieranie 482.49 Kb.
Strona7/18
Data28.04.2016
Rozmiar482.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

3.5 Zaopatrzenie w wodę


Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu są zasoby wód podziemnych. Z ujęć takich zaopatrywane są zarówno wodociągi gminne, jak również korzystają z nich indywidualni odbiorcy (osoby fizyczne i podmioty gospodarcze) korzystające z własnych studni. Biorąc pod uwagę sumę rocznego komunalnego poboru wody przez mieszkańców powiatu grodziskiego (Q = 0,0035 km3/rok) oraz oszacowany sumaryczny pobór wody


(Qeks = 0,0052 km3/rok) otrzymany z metody efektywnego zasilania infiltracyjnego można stwierdzić, że orientacyjnie w skali powiatu zapotrzebowanie w wodę z sieci komunalnej wynosi 50-60 %. Pozostałe 40-50 % zapotrzebowanie w wodę jest zaspokajane z ujęć indywidualnych.

Ilość wody pobieranej przez mieszkańców powiatu grodziskiego i poszczególnych gmin przedstawiono w tabeli 3.6.


Tabela 3. Orientacyjny komunalny pobór wód na ujęciach w powiecie grodziskim
w poszczególnych gminach (źródło: informacje z jednostek gminnych).


Gmina

Pobór wody [m3]

Roczny pobór wody

Dzienny pobór wody

Jednostkowy dzienny pobór wody na mieszkańca

Grodzisk Mazowiecki + Milanówek


2 715 600

7 440

0,152

Podkowa Leśna ( własne ujęcie+dostawy wody z Brwinowa)

174 002

476,72

0,12

Baranów

220 000

600

0,124

Jaktorów

503 000

2 043

0,571

Żabia Wola

392 000

1071

0,1664 004 602

11630,72

-

wartość średnia

-

-

0,2266

Podane eksploatacyjne zasoby wody podziemnej w zestawieniu z całkowitymi odnawialnymi zasobami wodnymi, pozwalają stwierdzić, że powiat posiada znaczne rezerwy wody,


gdyż rocznie sumaryczny pobór wód nie przekracza 25% zasobów odnawialnych (zasoby odnawialne – Qzas odn = 0,0268 km3/rok). Cechą wyróżniającą strukturę poboru wody jest jednak znaczna nierównomierność w ujęciu przestrzennym. Na obszarach słabiej zasiedlonych rezerwy te są zdecydowanie większe. Jednak główna aglomeracja powiatu,
tj. rejon Grodziska Mazowieckiego, staje się obszarem deficytowym, co przejawia
się w rozwoju i pogłębianiu lokalnego leja depresji. Najsilniej rozwinięty lej depresji stwierdzono w rejonie studni BE 5 – w chwili obecnej lokalny lej depresji osiągnął ok. 13 m.

Zarówno w latach ubiegłych, jak i obecnie prowadzone są na terenie poszczególnych gmin powiatu grodziskiego prace przy rozbudowie sieci wodociągowej. W całym powiecie jest wiele gospodarstw i obiektów, do których należałoby podłączyć sieci wodociągowe. Jednak często wykonanie tych inwestycji należy uznać za ekonomicznie nieefektywne, ponieważ posesje, do których trzeba doprowadzić przyłącza wodociągowe znajdują się w znacznych odległościach od głównych sieci wodociągowych.


Gmina Grodzisk Mazowiecki i Gmina Milanówek są zaopatrywane w wodę przez następujące stacje wodociągowe:

 1. SUW Cegielniana – wydajność 230,0 m3/h, dla Milanówka Q h max = 75,6 m3/h. Eksploatowane są cztery studnie głębinowe ( czwartorzędowe ) o nr BE 3, BE 4, BE 5 oraz st. 2. Studnia nr St. 2 eksploatowana jest okresowo i jest ujęciem uzupełniającym. Studnia nr BE 5 znajduje się na działce w obrębie administracyjnym Milanówka, pozostałe studnie są na działkach należących administracyjnie do gminy Grodzisk Mazowiecki.

 2. SUW Wólka Grodziska, SUW Dąbrówka, SUW Izdebno Kościelne - obecnie
  w modernizacji.

 3. SUW ul. Zachodnia w Milanówku – dwie studnie czwartorzędowe o głębokości 45,0 m zlokalizowane na terenie stacji uzdatniania wody o wydajności 45,0 m3/h,

 4. SUW ul. Długa w Milanówku ( część południowa miasta ) - ujęcie wody bazuje
  na 2 studniach oligoceńskich o głębokości 240 m, pracujących przemiennie. Dokumentacja hydrogeologiczna przewiduje możliwość poboru wody w ilości
  Qe = 42 m³/h.

 5. SUW ul. Kościuszki w Milanówku (część północna miasta ) - ujęcie wody stanowią
  2 studnie oligoceńskie o głębokości 226 i 182 m, przewidziane do pracy przemiennej. Wydajność studni wynosi Q = 51 m³/h.

Gmina Podkowa Leśna korzysta z ujęć wody zlokalizowanych na terenie parku miejskiego. Pierwsze ujęcie (dwie studnie czwartorzędowe o głębokości 56m każda) zlokalizowane


są przy ul. Kwiatowej, drugie ujęcie (jedna studnia oligoceńska o głębokości 249,5m) zlokalizowana przy ul. Lilpopa. Stacja uzdatniania wody przy ul. Warszawskiej (zmodernizowana w 2008r. po podłączeniu studni oligoceńskiej do sieci). Wydajność eksploatacyjna studni: studnie czwartorzędowe: 100m3/h depresja 10,0m; studnia oligoceńska: 40m3/h depresja 10,0m.
W gminie Baranów pracują dwie stacje wodociągowe:

 1. Cegłów – studnia o głębokości 44,0 m i wydajności Q = 65,0 m3/h oraz Qmax db= 849,0 m3/d,

 2. Stanisławów – studnia o głębokości 65,0 m i wydajności Q = 50,0 m3/h oraz
  Qmax db= 751,0 m3/d.

W stosunku do wcześniejszego okresu cała gmina zaopatrywana jest w wodę w wodociągu gminnego Gminy Baranów. Wybudowany został zbiornik retencyjny na czystą wodę w miejscowości Cegłów o pojemności 267m3. Gmina Baranów została w 100% zwodociągowania.


Gmina Jaktorów zaopatrywana jest przez dwie stacje wodociągowe:

 1. Kozery (znajdującej się na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki) – jedna studnia oligoceńska o głębokości 219 m i wydajności eksploatacyjnej 40,0 m3/h,

 2. Bieganów – jedna studnia czwartorzędowa o głębokości 77,5 m i o wydajności eksploatacyjnej 90,0 m3/h.

Stacje gminne zaopatrują także w wodę kilkanaście gospodarstw znajdujących się poza granicami gminy (w gminie Grodzisk Mazowiecki). Wzrost zapotrzebowania dla całej gminy Jaktorów szacuje się na 3000 m3/d (docelowo do roku 2020).

Za cel priorytetowy uważa się wykonanie na obu ujęciach po jeszcze jednej studni eksploatacyjnej, która spełniałaby rolę studni awaryjnej. Ewentualnym rozwiązaniem zapobiegającym sytuacjom kryzysowym (tj. awaria jednego z ujęć) jest spięcie obu sieci w jeden system zaopatrzenia w wodę. W Bieganowie planuje się wykonanie drugiej studni. Obecnie stacja wodociągowa w Bieganowie posiada pompownię o wydajności 90,0 m3/h,


a filtry mają wydajność 60,0 m3/h, dlatego też należy zwiększyć filtrację o 30,0 m3/h.
W Kozerach należy zmodernizować starą część stacji. W chwili obecnej dobudowana jest nowa technologia pozwalająca osiągnąć wydajność filtracji 30,0 m3/h.


Pobieranie 482.49 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna