Dlaczego gatunki zagrożone są zagrożone?Pobieranie 44.98 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar44.98 Kb.

Świebodzin, 3 marca 2013


Jak co roku o tej porze, zapraszamy Państwa do udziału w tradycyjnej, wiosennej Sesji Klubu Przyrodników w Łagowie Lubuskim. W tym roku, w dniach 12-14 kwietnia 2013 (piątek - niedziela), proponujemy temat:

Dlaczego gatunki zagrożone są zagrożone?

Program sesji przedstawia się następująco:


Czwartek, 11 kwietnia 2013
Od godz. 17.00 Przyjmowanie uczestników

Godz. 19.00 Kolacja


Piątek, 12 kwietnia 2013
Od godz. 8.00 Przyjmowanie uczestników, śniadanie

Godz. 10.00 Rozpoczęcie sesji

 Andrzej Jermaczek - Ochrona gatunkowa - niezbędna czy niepotrzebna? - refleksje subiektywne

 Andrzej Kepel, Marek Bunalski, Przemysław Wyległa, Radosław Dzięciołowski, Radosław Jaros, Borys Kala, Krystyna Szybiak - Jakie kryteria powinny decydować o wyborze taksonów do ochrony gatunkowej? Propozycje nowych zasad ochrony gatunków na przykładzie zwierząt

 Anna Kujawa - Zmiany w podejściu do ochrony grzybów wielkoowocnikowych - propozycja nowej listy gatunków chronionych

Andrzej Kepel, Wiesław Fałtynowicz - Dlaczego warto chronić poszczególne gatunki porostów?

Godz. 12.00 Przerwa

Godz. 12.30  Kamil Kędra - Miary rzadkości i zagrożenia gatunków, zależność od skali

 Lech Buchholz, Małgorzata Ossowska - Skrajnie zagrożone, zagrożone, lekko zagrożone i niezagrożone chrząszcze saproksylobiontyczne - nie do końca rozstrzygnięty problem tego zróżnicowania

 Andrzej Pukacz, Mariusz Pełechaty - Ramienice jako rzadkie i wrażliwe gatunki - fakty i mity

 Paweł Pawlaczyk - Ochrona w warunkach niepełnego rozpoznania - kluczowe wyzwanie dla planowania ochrony gatunków w polskich obszarach chronionych

Godz. 14.30 Obiad

Godz. 15.30  Andrzej Ryś - Czy zagrożone leśne gatunki ptaków są zagrożone?

 Kamila Grzesiak - Zagrożone gatunki ptaków piętra wysokogórskiego i problemy ich ochrony

 Michał Bielewicz - Regionalna strategia ochrony rybołowa Pandion haliaetus w województwie lubuskim

Godz. 17.00 Przerwa

Godz. 17.30 SESJA POSTEROWA - zgłoszone postery: `

 Danuta Pepłowska-Marczak, Dawid Marczak - Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych Kampinoskiego PN

 Adam Olszewski - Praktyka ochrony nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym

 Radosław Michalski - Gatunki reliktowe puszczy karpackiej w okolicach projektowanego Turnickiego Parku Narodowego na Pogórzu Przemyskim

 Paulina Grzelak, Arkadiusz Grzelak - Zagrożone gatunki roślin lasów łęgowych oraz łęgów i olsów źródliskowych województwa łódzkiego

 Alicja Polak, Patrycja Polak - Ochrona rysia Lynx lynx w Polsce

Godz. 18.30 Kolacja

Godz. 19.30 Spotkanie towarzyskie


Sobota, 13 kwietnia 2013
Godz. 8.00 Śniadanie

Godz. 9.00  Robert Stańko, Katarzyna Kiaszewicz – Ginące i zagrożone gatunki roślin torfowisk alkalicznych

Urszula Biereżnoj - Ocena stanu zagrożenia niebielistki trwałej Swertia perennis w Polsce

 Waldemar Heise - Gladiolus palustris, Stipa joannis, Salix myrtilloides, Caldesia parnassifolia - stan zachowania lokalnych populacji gatunków na terenie województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego - przyczyny zaniku stanowisk, perspektywy na przyszłość

Paweł Pluciński - Perspektywy utrzymania się i rozwoju populacji koślaczka stożkowatego oraz storczyka trójzębnego - gatunków uznanych do niedawna za wymarłe w Polsce

Godz. 10.30 Przerwa

Godz. 11.00  Mariusz Rybacki, Marek Maciantowicz - Zagrożenia i ochrona płazów przy inwestycjach drogowych

 Arkadiusz Gawroński - Ochrona gatunków wg GDDKiA w Poznaniu

 Tomasz Knioła, Marcin Pakuła - Ochrona ptaków na liniach energetycznych

 Marcin Pakuła - Wybrane aspekty oddziaływania infrastruktury energetycznej na nietoperze

 Anna Dębicka - Morświn i foka szara. Doświadczenia z opracowywania i konsultacji projektów programów ochrony. Pytanie - co dalej?

 Agata Gójska - Opracowanie i konsultacje projektów krajowych programów foki szarej i morświna z perspektywy socjolożki i mediatorki

Godz. 14.00 Obiad

Godz. 15.00  Grażyna Domian - Zagrożenia dla gatunków związanych z krajobrazem rolniczym

 Danuta Pepłowska-Marczak - Ochrona różnorodności biologicznej terenów otwartych w Kampinoskim Parku Narodowym

 Radosław Michalski - Gatunki reliktowe puszczy karpackiej w okolicach projektowanego Turnickiego Parku Narodowego na Pogórzu Przemyskim

 Anna Błocka, Mirosław Jędrzejewski - Metody ochrony ginących gatunków w lasach proponowane w projekcie LIFE+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk”

Godz. 17.00 Przerwa

Godz. 17.30  Tomasz Heese, Michał Arciszewski, Paweł Zdoliński - Monitoring biologiczny nowo wybudowanych przepławek na rzekach Pomorza

 Andrzej Oleksa, Igor Chybicki, Robert Gawroński - Ocena skuteczności pułapek feromonowych stosowanych w monitoringu zagrożonych chrząszczy saproksylicznych

 Marcin Pietras - Wykorzystanie metod molekularnych w badaniach nad różnorodnością biologiczną grzybów mikoryzowych

Godz. 19.00 Kolacja

Godz. 20.00 OCHRONA GATUNKÓW W OBIEKTYWIE (zachęcamy do przywiezienia i prezentacji własnych materiałów – prezentacji, filmów itp.), spotkanie towarzyskie
Niedziela, 14 kwietnia 2012
Godz. 8.00  Śniadanie

Godz. 9.00  WARSZTAT „STATYSTYKA W OCHRONIE PRZYRODY” (prowadzący Michał Żmihorski)

1. Co to jest statystyka i do czego jest potrzebna przyrodnikom - jak opisywać i monitorować systemy naturalne, które ciągle się zmieniają?
2. Przykłady błędów popełnianych przez przyrodników, wynikających z braku wiedzy statystycznej - jak i dlaczego tracimy czas, informacje i pieniądze?
3. Konkrety i zalecenia praktyczne - jak powinien wyglądać monitoring, inwentaryzacja, określanie zależności między środowiskiem a występowaniem i liczebnością gatunków, jak sprawdzać czy nasze działania ochroniarskie są skuteczne?
4. Czego możemy nauczyć się w ciągu godziny, czyli podstawy analizy danych w excelu - zmienna losowa, korelacja, regresja, zależność dwóch cech, wizualizacje (histogram, wykres rozrzutu). Co z tego wynika, jak to interpretować?
Bloki 2-4 odbywać się będą w formie dyskusji, prosimy zatem o przygotowanie listy wątpliwości dotyczących własnych projektów, przykładów trudnych sytuacji i podchwytliwych pytań. Uczestnictwo w bloku 4 może mieć charakter bierny (patrzenie na obrazki na ekranie) lub aktywny - w tym celu prosimy o przywiezienie laptopa z programem MS Excel.

Godz. 14.00 Obiad


Koszty udziału w sesji podaje poniższa karta zgłoszenia. Należy ją skopiować, wypełnić i przesłać pocztą, faxem lub e-mailem na adres Klubu. Wybrane opcje należy zaznaczyć, kwoty zsumować, a otrzymaną wartość po dodaniu 23% podatku VAT wpłacić na konto Klubu. Zniżka wpisowego dotyczy tylko osób zapisanych do Klubu do końca stycznia 2013, z opłaconą składką za rok 2012 lub 2013. Autorów wystąpień, które znalazły się w powyższym programie, zwalniamy z wpisowego. Udział w sesji gwarantujemy tylko osobom, które w nieprzekraczalnym terminie do 8 kwietnia 2013 dokonają rezerwacji przesyłając poniższą kartę zgłoszenia. Noclegi i posiłki rezerwujemy w Ośrodku Leśnik w Łagowie (ul. Chrobrego 10). W przypadku wyczerpania się jakiejś kategorii noclegów lub noclegów w Ośrodku Leśnik, będziemy Państwu proponować inne. Dojazd we własnym zakresie, ze Świebodzina połączenia autobusowe PKS oraz firmy Brunatni (przystanek przy dworcu PKP). Zachęcamy do prezentacji w sesji fotograficznej. Istnieje również możliwość prezentacji posterów - zachęcamy do ich przywiezienia po wcześniejszym poinformowaniu organizatorów. Materiały z sesji zostaną opublikowane w Przeglądzie Przyrodniczym, w II połowie roku 2013. Prelegentom przypominamy, że referat, wraz z krótką dyskusją, powinien zmieścić się w 30 minutach, komunikat (w programie zaznaczony kursywą) w 15 minutach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SESJI: Dlaczego gatunki zagrożone są zagrożone? Łagów Lub., 12-14.04.2013
Imię i nazwisko ………………............................................................. tel . ................................ email .........................................
adres...............................................................................................................................................................................................


NOCLEGI

11/12.04

12/13.04

13/14.04

POSIŁKI

11.04

12.04.

13.04

14.04

Nocleg w pok. 1-os.

100 zł

100 zł

100 zł

Śniadanie

-

18 zł

18 zł

18 zł

N. w pok. 2 os.

65 zł

65 zł

65 zł

Obiad

-

25 zł

25 zł

25 zł

N. w pok. 3-4 os. osobowym

3os.


50 zł

50 zł

50 zł

Kolacja

25 zł

25 zł

25 zł

-

WPISOWE

100 zł

ZAMAWIAM POSIŁKI WEGETERIAŃSKIE
WPISOWE ZE ZNIŻKĄ (CZŁONEK KLUBU)

50 zł

UDZIAŁ W WARSZTACIE


25 zł

ZWOLNIENIE Z WPISOWEGO (AUTOR)


Proszę zakreślić właściwe. Uwaga, kwoty podane w tabeli są kwotami netto!
Łączna kwota netto uzyskana z podsumowania wyżej zakreślonych cen wynosi .......................... zł. Po dodaniu 23% podatku VAT kwota opłaty za uczestnictwo w sesji wynosi ..................... zł i taką kwotę wpłacam na konto Klubu Przyrodników w BZ WBK S.A. Świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645. Fakturę za udział w Sesji proszę wystawić dla:
……………………………….........................................................................................................................................................................
NIP .................................................... Uwagi ………………………………….…….…………………………..…………………………………

Podpis
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna