dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”Pobieranie 23.36 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar23.36 Kb.
(A10)

……….……., dnia ……………… r.

………………………………

(pieczęć firmowa)


Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „……………………………………………………………………………………………”

w kwocie ……………………………………………………………………………………. zł.

1. Planowane terminy złożenia dokumentów do rozliczenia:


Nr raty

Data

Kwota w zł

IIIIIIIV……..RAZEM

2. Planowane terminy spłaty rat pożyczki:
Nr raty

Data1

Kwota w zł 2

I

20.…..20… r.3
II

20.…..20… r.
III

20.…..20… r.
IV

20.…..20… r.
V

20.…..20… r.
VI

20.…..20… r.
VII

20.…..20… r.
VIII

20.…..20… r.
…….

……….
RAZEM……………………. ……………………………………………....

Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących

(Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnychUwaga:

1 spłatę rat pożyczki należy planować w układzie kwartalnym (co 3 miesiące), w terminie do 20 ostatniego miesiąca kwartału

2 w przypadku pożyczki umarzalnej, ostatnia rata powinna odpowiadać wysokości kwoty planowanej do umorzenia

3 rozpoczęcie spłaty pożyczki musi nastąpić przed upływem 1 roku od zakończenia przedsięwzięcia zgodnie z zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu


: pub -> files -> file -> 2013
2013 -> A13 dnia r pieczątka jednostki Plan wystąpień o środki na zachowanie płynności finansowej projektu p n.:„ ”
file -> A15 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o zabezpieczeniu środków na realizację przedsięwzięcia oraz o dokumentach przedstawianych do rozliczenia Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie p n
file -> Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących (Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
file -> A15 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o ujęciu przedsięwzięcia w planie finansowym/budżecie Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie pn.:„
2013 -> nazwa podmiotu) na dzień
2013 -> Dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e przykanaliki / Przyłącza / Kanały boczne Niniejszym oświadczam/y*, że przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.:” ”
2013 -> O Ś wiadczeni e

Pobieranie 23.36 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna