Do 20 lutego 2014 rPobieranie 16.12 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar16.12 Kb.

Teoria i Filozofia Prawa Międzynarodowego

Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka

Formularz zgłoszeniowy

Instrukcje dot. wypełniania  1. Formularz należy odesłać na adres e-mail filozofia.pmp@gmail.com do 20 lutego 2014 r.

  2. Prosimy wypełniać tylko białe pola.

  3. W punkcie Dodatkowe informacje o uczestniku prosimy o wymienienie konferencji, konkursów, opublikowanych artykułów, uczestnictwa w programach wymiany, członkostwa w kołach naukowych, stypendiów, itp. Informacje te będą podstawą do ewentualnej selekcji referatów.

  4. W punkcie Krótki biogram uczestnika prosimy o przygotowanie krótkiego tekstu o sobie, który zostanie zamieszczony w materiałach konferencyjnych. Podany tekst ma charakter przykładowy i powinien zostać skasowany przed wysłaniem formularza.

  5. W punktach Krótki biogram uczestnika oraz Abstrakt prosimy o trzymanie się wyznaczonego limitu słów.

  6. W punkcie Preferencje dotyczące wyżywienia prosimy o podanie informacji o posiłkach, których nie mogą Państwo spożywać z powodów zdrowotnych bądź religijnych (wskazywanie powodu nie jest potrzebne).

  7. Od uczestników spoza Uniwersytetu Warszawskiego będzie pobierana opłata konferencyjna w wysokości 35 zł.

Wysyłając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem w konferencji. W razie odrzucenia zgłoszenia, dane zostaną usunięte i nie będą przechowywane przez Komitet Organizacyjny. Komitet Organizacyjny nie będzie też udostępniał danych osobowych osobom trzecim.
DANE OSOBOWE

Imię

NazwiskoUczelnia (wydział, kierunek)

Rok studiówAdres uczelni

Adres prywatnyAdres e-mail

Telefon komórkowyZaznacz to pole „X” jeśli chcesz otrzymać fakturę na Uniwersytet
INFORMACJE DODATKOWE O UCZESTNIKU
KRÓTKI BIOGRAM UCZESTNIKA

(100 SŁÓW MAX.)

Przykład:

Jan Kowalski – student III roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Dyplomacji i Prawa. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczestnik zagranicznych konferencji naukowych (USA, Wlk. Brytania), autor kilku artykułów naukowych poświęconych międzynarodowemu prawu karnemu. Zainteresowania badawcze: międzynarodowe prawo karne, porównawcze prawo konstytucyjne.
PREFERENCJE DOTYCZĄCE WYŻYWIENIA
WYSTĄPIENIE

Tytuł
Wymagania techniczne (rzutnik, laptop)
Abstrakt (max. 150 słów)
Czy są Państwo zainteresowani uczestnictwem w wydarzeniach towarzyszących konferencji?
DO WYSŁANIA NA ADRES:

filozofia.pmp@gmail.comTermin: 20 lutego 2014r.

Pobieranie 16.12 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna