Do powstania Zespołu Pieśni i Tańca „BiebrzaPobieranie 20.27 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar20.27 Kb.
Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza” 1966 – 2014
Do powstania Zespołu Pieśni i Tańca „Biebrza” przyczyniło się wiele sprzyjających okoliczności które zaistniały w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Po wielu staraniach i wysiłkach doszło w Goniądzu do utworzenia filii Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Grajewie. Wcześniej dyrektor miejscowego Ośrodka Kultury zachęcał rodziców i młodzież z Goniądza do podjęcia nauki gry w najbliższej Szkole Muzycznej w Grajewie organizując dojazd własnym mikrobusem dostosowanym do przewozu kilkunastu dzieci dwa razy w tygodniu. Dzięki temu było sporo chętnych do nauki a jednocześnie był to argument do zorganizowania takiej nauki na miejscu. Wystarczyło tylko jeszcze stworzyć sprzyjający klimat i dobre relacje z dyrektorem Szkoły Muzycznej w Grajewie p. Antonim Czajkowskim, znaleźć muzyków i zapewnić im odpowiednie warunki do zamieszkania w Goniądzu. Tak też się stało. W roku szkolnym 1984/85 do pracy w Goniądzu zgłosiło się małżeństwo Joanna i Edward Szabatowie, za nimi dotarł Bogdan Chorosiński z żoną i inni młodzi nauczyciele. Poza prowadzeniem zajęć w szkole muzycznej nauczyciele chętnie uczestniczyli w animowaniu ruchu amatorskiego przy miejscowym ośrodku kultury.

Po roku grała już kapela ludowa złożona po części z nauczycieli szkoły muzycznej a po części z dawnych członków zespołu Nadbiebrzańskie Nutki. Kapelę prowadził p. Edward Szabat doskonały klarnecista. W kapeli grali; Bogdan Chorosiński (trąbka), Adam Grabowski, dyrektor ośrodka kultury (akordeon), na skrzypcach Joanna Szabat a później Elżbieta Rembelińska, Joanna Jabłońska i Iza Rembelińska na kontrabasie Tadeusz Komorowski, na cymbałach i bębenku Tadeusz Radziwon. Obecny skład kapeli to Adam Grabowski – akordeon, Joanna Jabłońska – skrzypce, jednocześnie dyrygent „Chóru znad Biebrzy” działającego razem z Biebrzą przy Ośrodku Kultury, na kontrabasie gra niezmiennie Tadeusz Komorowski, na klarnecie Jan Mlejnek, muzyk mieszkający w pobliżu Goniądza. Na bębenku gra i śpiewa Ryszard Rosiński.

Powstał też zespół śpiewaczy złożony z dorosłych mieszkańców Goniądza. W zespole śpiewaczym Biebrzy w ciągu 28 lat przewinęło się wielu wokalistów złożonych z osób dorosłych takich jak Grażyna Snopko, Kazimierz Rutkowski, Joanna Szabat, Andrzej Szydłowski, Dariusz Różański, Bogumiła Januszewska, Ryszard Rosiński, Tadeusz Komorowski, Grażyna Łuckiewicz. Zespół śpiewaczy Biebrzy wspierała też śpiewająca młodzież; Agnieszka Skarżyńska, Sława Jurewicz, Anna i Dorota Kozłowskie a także całe grupy wokalne śpiewające również w Nadbiebrzańskich Nutkach.

W tym samym czasie rozpoczęły się pierwsze próby z zespołem tanecznym założonym przez panią Janinę Grabowską, nauczycielkę w miejscowym LO. Wcześniej pani Janina kończy dwuletni kurs kwalifikacyjny instruktorski ze specjalnością taniec ludowy. Początkowo zespół składał się z sześciu par, uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Goniądzu. Po roku prób pierwszy raz zespół zatańczył tańce podlaskie 8 marca 1986 roku w swojej szkole jako Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza” do tańca przygrywała kapela pana Szabata. Pani Grabowska została instruktorem tańca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu. Kierownikiem muzycznym zespołu był Edward Szabat a po wyjeździe państwa Szabatów do pracy w Grajewa w 1988 roku został nim Adam Grabowski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Na klarnecie w kapeli pana Szabata zastąpił Sławomir Bielski pracujący w filii Szkoły Muzycznej. Pomimo odejścia pana Szabata z Goniądza nadal trwała współpraca z nim. Pan Edward w dalszym ciągu wykonywał opracowania muzyczne dla kapeli i zespołu śpiewaczego. Zostanie on osobą zasłużoną dla goniądzkiej kultury pomimo stosunkowo krótkiego okresu pracy w Goniądzu. Od 1986 do 1989 roku Adam Grabowski został Burmistrzem Goniądza (w czasach PRL ta funkcja nazywała się Naczelnik Miasta i Gminy). Stanowisko to nie kolidowało z pełnieniem funkcji kierownika muzycznego zespołu Biebrza i występowania w stroju ludowym nawet poza granicami kraju w tym czasie (Litwa, Tataria). Wprost przeciwnie – dzięki tej funkcji łatwiej można było pozyskać środki na zakup wielu kompletów strojów muzycznych i instrumentów z Funduszy centralnych. Zespół może poszczycić się piękną kolekcją różnorodnych strojów ludowych uszytych na zamówienie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku jeszcze w latach osiemdziesiątych.

Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza” należał w latach osiemdziesiątych, obok zespołu „Łomża” do czołówki tego rodzaju zespołów folklorystycznych w naszym regionie. Na rożnego rodzaju przeglądach Biebrza zdobywała liczne laury, (Dni Folkloru „Kolno 1987”, Przegląd na Agrofilmowej Wiośnie w Ciechanowcu, itp.) Na przeglądach artystycznych woj. łomżyńskiego wielokrotnie zdobywał główne nagrody i trofea WDK.

W ramach wymiany pomiędzy Województwem Łomżyńskim i Republiką Tatarii ZPiT „Biebrza” po długich przygotowaniach i szkoleniach przez choreografa z Kazania Gienadija Skałazubowa i chórmistrza z opery kazańskiej wyleciała do Republice Tatarskiej w byłym ZSRR w 1989 roku. Występowała na żywo wraz z kapelą i kwartetem wokalnym w tamtejszej telewizji i na scenie Teatru Wielkiego Opery i Baletu w Kazaniu oraz w największych miastach Tatarii w Bugulmie, Almietiewsku i w Czystopolu przemierzając trasę koncertową samolotem i wodolotem po Wołdze. W tym czasie zespól miał w repertuarze tańce i pieśni tatarskie i rosyjskie. Na tę okoliczność uszyto piękne, bogate stroje rosyjskie i tatarskie (jedwab i biżuteria z Jabloneksu) które zespól wykorzystuje do dziś.

Latem 1990 roku Zespół Taneczny „Biebrzy” występował, wypoczywał i zwiedzał Saksonię w NRD w mieście Karl Marks Stad

W 1990 roku, po rozwiązaniu zespołu działającego przy Ośrodku Kultury i Wypoczynku przez pierwszego Burmistrza Goniądza, pomoc okazała Dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych p. Janina Kochanowska. Wygospodarowano miejsce na stroje zespołu. Szkoła opłacała też choreografa i akompaniatora.

ZPiT „Biebrza” dwukrotnie przebywał na Litwie. Wiosną 1991 roku miał koncerty w Święcianach a latem przebywał na warsztatach tanecznych na Antokolu w Wilnie.

W lipcu 1992 roku zespół „Biebrza” reprezentował nasz kraj na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Mińsku na Białorusi. Zespół wystąpił w pełnym składzie z kapelą i zespołem śpiewaczym.

W ramach wymiany ze stocznią w Sewastopolu zespół „Biebrza” gościł i występował na Krymie w tym samym 1992 roku.

W 1994r roku Biebrza wyjechał do Koszalina na zaproszenie Koszalińskiego Kuratorium na Ogólnopolskie Prezentacji Folkloru prezentując folklor Podlasia w Sali Wojewódzkiego Domu Kultury. Przy okazji młodzież poznała ciekawe miejsca Pomorza Środkowego.

Na zaproszenie Biskupa Polowego Gen. Leszka Sławoja Głódzia zespół czynnie uczestniczył w uroczystej mszy św. odprawianej po raz pierwszy w języku polskim w Katedrze Wileńskiej a także w Kościele Św. Ducha w Wilnie w 1996 r.

W krótkim opisie działalności zespołu przez 28 lat nie sposób jest opisać a nawet wymienić wszystkie występy i koncert. Na początku lat dwutysięcznych zespól najczęściej występował we własnym środowisku na imprezach w ośrodku kultury i w szkole. Wielokrotnie zespół brał udział w prezentacjach Województwa Podlaskiego na Placu Zamkowym w Warszawie a także w Białymstoku i wielu mniejszych miejscowościach naszego województwa.

Wiosną w 2004 roku z okazji Dni Ziemi zespoły artystyczne z Goniądza „Mikroklimat”, „Nadbiebrzańskie Nutki” i Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza” zostały zaproszone przez Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim na prezentacje artystyczne znad Biebrzańskiego Parku Narodowego wykonując koncert dla szkól średnich w tym mieście.

4 września 2004 r. Zespół „Biebrza” obchodził swe 18 urodziny wraz z Zespołem „Nadbiebrzańskie Nutki” który miał swój Jubileusz Czterdziestolecia. We wspólnym koncercie jubileuszowym udział wzięli dawni członkowie obu zespołów z dawnych składów oraz z udziałem wielu znamienitych gości. Po jubileuszu nastąpiła półroczna przerwa w pracy zespołu. Z jednej strony pojawiły się kłopoty z naborem, gdyż na skutek niżu demograficznego dotychczasowa rekrutacja zespołu stała się niemożliwa. Ponadto miejscowa młodzież wybierała w większości naukę w szkołach średnich poza Goniądzem. Trzeba było rekrutacje rozpoczynać już w szkole podstawowej. Nie przedłużono też umowy o pracę z choreografem zespołu. W związku z tym Zespół Pieśni i Tańca powrócił do Ośrodka Kultury. Dzięki dobrej woli dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego pana Mirosława Sobczyka zespół nadal mógł mieć próby w auli szkolnej a stroje zespołu miały bezpieczne miejsce w dotychczasowych pomieszczeniach. Pełna przeprowadzka zespołu nastąpiła już po oddaniu do użytku nowych pomieszczeń w rozbudowanej części Ośrodka Kultury po 2011 roku w którym są dobre warunki do pracy wszystkich działających tam zespołów amatorskich.

Od stycznia 2005 r. Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza” ponownie rozpoczął swoją działalność przy Gminnym Ośrodku Kultury czyli tam gdzie rozpoczynał. Ze względu na wspomniany niż demograficzny i małą liczbę uczniów w ZSOiZ dwa składy zespołu tanecznego „Biebrzy” składa się z uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Goniądzu. Od tego czasu zespół co roku wyjeżdżał do sąsiedzkich krajów.

W 2006 r. wyjeżdża na Litwę - koncert wraz z Dziecięcym Zespołem „Mikroklimat” z Goniądza w Szkole Polskiej w Solecznikach, znalazł się też czas na zwiedzanie Wilna.

W 2007 r. wyjazd na Białoruś do Baranowicz na warsztaty taneczne, do Nowogródka i nad jezioro Świteź a także zwiedzanie stolicy Białorusi Mińska. W Baranowiczach w Domu Polskim koncert dla miejscowej polonii.

W 2008 r. wyjazd na Łotwę do Rezekne i Rygi. Koncert dla młodzieży w Polskiej Szkole Średniej w Rezekne. Zwiedzanie stolicy Łotwy, Rygi.

W 2009 r .wyjazd na Ukrainę koncert zespołu w Pałacu Młodzieży w Równem. Zwiedzanie Lwowa w drodze powrotnej.

W 2011 roku wyjazd do Równego i Mińska. Koncert w Palacu Mlodzieży w Rownem i udzial w paradzie na rzecz Unii Europejskiej.

Tego roku Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza” obchodzi Jubileusz 25-lecia swojej działalności w nowej Sali widowiskowej Ośrodka Kultury zakończony wspólnym wieczornym spotkaniem gospodzie Bartla.

W czerwcu 2014 r. ZPiT „Biebrza” wraz z „Chórem znad Biebrzy” wyjeżdża na Festiwal Kultury Narodowej do Grodna. Koncert przed siedzibą Związku Polaków w Grodnie i przed Zamkiem Królewskim dla publiczności festiwalowej wraz z „Chórem znad Biebrzy”.

Wraz z postępem techniki zmienia się też forma prezentacji Zespołu Pieśni i Tańca polegająca na tym, że w czasie występów o mniejszej randze i w niezbyt dogodnym dla muzyków czasie, kiedy nie ma możliwości zebrania wszystkich członków kapeli korzysta się z nagrań własnych kapeli.

Podsumowując dotychczasową działalność ZPiT „Biebrza” należy podkreślić, że poziom jak i jego repertuar zespół zawdzięcza również współpracującym przez cały okres wielu choreografom nie tylko z naszego regionu. Pierwszym konsultantem i choreografem Biebrzy był choreograf z Białegostoku Jan Zalewski. Należy wspomnieć również o Sławie Rekoszu opracowującym przyśpiewki dla zespołu śpiewaczego. Duże wsparcie choreograficzne zespół uzyskał od Kazimierza Pawczyńskiego, założyciela Zespołu „Łomża”. W ostatnim czasie w ramach Programu Wymiany Młodzieży Polska Ukraina w którym wielokrotnie uczestniczyła młodzież z zespołu Biebrza repertuar taneczny Biebrzy został wzbogacony przez ukraińskiego choreografa z Równego Aleksandra Wijuka. Młodzież z ostatnich składów poznała trzy tańce ukraińskie; kadryla, polkę poleską i taniec ludowy „Cziernomoriec”.W lipcu 2014 roku po 28 latach kończy pracę dotychczasowa kierowniczka i choreografka ZPiT „Biebrza” pani Janina Grabowska. W ciągu tych lat w zespole tańczyło aż 11 grup. Jednocześnie od maja zaczęła pracę kolejna, najmłodsza w całej działalności zespołu grupa uczniów z klas V i VI Szkoły Podstawowej prowadzona przez byłą tancerkę Biebrzy i absolwentkę goniądzkiego liceum Urszulę Rutkowską Figiel.

.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna