Do siwz opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy część IIPobieranie 0.78 Mb.
Strona1/8
Data03.05.2016
Rozmiar0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
ZAŁĄCZNIK nr 1b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ CENOWY

Część II


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ CENOWY

Część II

Dostawa urządzeń audio na wyposażenie elektroakustyczne Sali Prób Orkiestry oraz na potrzeby systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.”


Część II – Dostawa urządzeń audio wraz z instalacją na potrzeby systemu emisji i rejestracji audio-video


 1. Przedmiot zamówienia – postanowienia ogólne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń audio stanowiących wyposażenie elektroakustyczne pomieszczeń reżyserni audio, komory nagrań, reżyserni wideo, a także lokalizacji w obrębie sceny oraz Sali im. Stanisława Moniuszki w siedzibie Zamawiającego wraz z instalacją i konfiguracją Urządzeń oraz wymaganą instalacją mobilnego okablowania.

Sprzęt na potrzeby systemu emisji i rejestracji audio-video, który zostanie zainstalowany i skonfigurowany w ramach przedmiotowej dostawy urządzeń składa się z: 1. aparatury (urządzeń) audio nie wymagającej instalacji,

 2. systemu do dystrybucji, miksowania i emisji dźwięku na żywo,

 3. systemu do wielokanałowej rejestracji dźwięku w wysokich rozdzielczościach,

 4. systemu do postprodukcji dźwięku w reżyserni audio oraz realizacji nagrań audio z komory nagrań,

 5. monitorów odsłuchu audio oraz podglądu video w pomieszczeniach reżyserni audio, video oraz w komorze nagrań.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń, ich zainstalowania oraz uruchomienia w siedzibie Zamawiającego, przeprowadzenia prób technicznych, przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie używania Urządzeń.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 48 miesięcy od dnia podpisania Protokołu na zasadach i warunkach określonych w projekcie Umowy stanowiącym Załącznik 6b do SIWZ.


 1. Zakres przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje do wykonania następujący zakres czynności:

 1. dostawę aparatury (urządzeń) audio nie wymagającej instalacji,

 2. dostawę oraz instalację aparatury (urządzeń) do dystrybucji, rejestracji, miksowania i emisji dźwięku na żywo,

 3. dostawę oraz instalację aparatury służącej do wielokanałowej rejestracji dźwięku w wysokiej rozdzielczości,

 4. dostawę oraz instalację aparatury oraz oprogramowania do postprodukcji dźwięku oraz realizacji nagrań audio z komory nagrań,

 5. dostawę mebli do pomieszczenia reżyserni audio oraz montaż w niej wymaganej aparatury,

 6. uruchomienie systemów emisji, rejestracji, postprodukcji, monitorów audio oraz podglądu video wraz z przeszkoleniem Zamawiającego w obsłudze tych systemów.

2.2. Głównym zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie możliwości dystrybucji, miksowania, emisji sygnału audio, jego wielokanałowej rejestracji w wysokiej rozdzielczości i postprodukcji ze stanowiska zlokalizowanego w reżyserni audio oraz sterowania funkcjami wymaganymi do wyżej wymienionych funkcjonalności.Poniżej opisano w kolejnych punktach szczegółowy zakres prac koniecznych do instalacji systemu emisji i rejestracji audio-video:

   1. System do dystrybucji sygnału audio:

 1. dostawa i montaż urządzeń do dystrybucji sygnału audio zgodnie z elewacjami mobilnych punktów przyłączeniowych (rysunki nr TWON-AV-32, TWON-AV-33, TWON-AV-34),

 2. montaż kart wejść i wyjść analogowych oraz dodatkowych jednostek zasilania w jednostkach bazowych konwerterów ADDA zgodnie z dokumentacją rysunkową (rysunki nr TWON-AV-36, TWON-AV-37, TWON-AV-38), podłączenie urządzeń wewnątrz mobilnej skrzyni transportowej i uruchomienie każdego mobilnego punktu przyłączeniowego,

 3. podłączenie mobilnych punktów przyłączeniowych do odpowiednich przyłączy oraz paneli przyłączeniowych, zgodnie z dokumentacją rysunkową (rysunki nr TWON-AV-36, TWON-AV-37, TWON-AV-38),

 4. dostawa i montaż elementów instalacyjnych, służących do modyfikacji istniejącej szafy STE 03 zgodnie z dokumentacją rysunkową (rysunek TWON-AV-35), podłączenie do zmodyfikowanej instalacji szafy STE 03 mobilnej szafy z 48 przetwornikami oraz uruchomienie połączonych urządzeń w obrębie dystrybucji analogowego sygnału audio z orkiestronu Sali im. Stanisława Moniuszki do systemu rejestracji wielokanałowej, umieszczonego w reżyserni audio,

 5. wykonanie połączeń sygnału audio domeny cyfrowej formatu AES/EBU zgodnie z dokumentacją rysunkową (rysunek nr TWON-AV-25),

 6. wykonanie połączeń sygnału audio domeny analogowej zgodnie z dokumentacją rysunkową (rysunek TWON-AV-26),

 7. dostawa i montaż urządzeń do dystrybucji sygnału audio (zgodnie z elewacją - rysunek nr TWON-AV-30) w szafie rack PMIC 05, umieszczonej na plafonie i podłączenie zgodnie z dokumentacją rysunkową (rysunek TWON-AV-39), wraz z połączeniem z istniejącą szafą STE 06, również umieszczoną na plafonie.   1. System do miksowania i rejestracji wielokanałowej w wysokiej rozdzielczości sygnału audio:

 1. dostawa i montaż mebla studyjnego oraz dostawa fotela realizatora w pomieszczeniu reżyserni audio, zgodnie z dokumentacją rysunkową (rysunek nr TWON-AV-19),

 2. montaż na meblu studyjnym uchwytów do monitora z ramieniem dwuelementowym, uniwersalnych uchwytów do tabletu sterującego, krosownic na złączach bantam, sterownika zdalnego sterowania do procesorów pogłosowych, pilota do sterowania monitorami odsłuchowymi aktywnymi oraz zewnętrznego kontrolera do automatycznego przełącznika AES/EBU zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

 3. montaż w uchwytach do monitora dwóch monitorów komputerowych LCD dostarczonych przez Zamawiającego, podłączenie ich do przyłączy sygnałowych oraz komputerowych stacji roboczych Zamawiającego,

 4. montaż aktywnych monitorów odsłuchowych nadrzędnych i podrzędnych na statywach do kolumn głośnikowych oraz podłączenie wraz subwooferem do odpowiednich przyłączy oraz do pilota do sterowania monitorami odsłuchowymi zgodnie z dokumentacją rysunkową (rysunek nr TWON-AV-27),

 5. montaż na meblu studyjnym konsolety cyfrowej dostarczonej przez Zamawiającego. Montaż w dostarczonej przez Zamawiającego konsolecie cyfrowej kart do miksera cyfrowego do obsługi 16 kanałów wtyczek. Podłączenie cyfrowej konsolety do przyłączy zasilających, sygnałowych i sterowniczych oraz uruchomienie i skonfigurowanie do pracy jako cyfrowej konsolety mikserskiej dystrybuowanego sygnału audio.   1. System do postprodukcji sygnału audio i obsługi komory nagrań: 1. dostawa i montaż w szafie rack w pomieszczeniu serwerowni zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego dedykowanego serwera DSP do obsługi komputerowych wtyczek programowych, dostawa i instalacja oprogramowania (wtyczki programowe komputerowe, pakiet oprogramowania dla cyfrowego systemu dźwiękowego, wielokanałowy system do rejestracji audio) na komputerach Zamawiającego (1 komputerowa stacja robocze zamontowana w szafie rack w pomieszczeniu serwerowni, oraz jedno stanowisko przenośne zlokalizowane na czas instalacji w serwerowni) oraz na dedykowanym serwerze DSP, montaż karty PCI-e dedykowanej do obsługi wielokanałowego systemu do rejestracji audio w dostarczonej przez Zamawiającego w adapterze Thunderbolt na PCI-e (zmontowanym w szafie rack w pomieszczeniu serwerowni), montaż w szafie rack w serwerowni i podłączenie do w/w karty PCI-e stageboxa cyfrowego, dedykowanego do obsługi wielokanałowego systemu do rejestracji audio, montaż i podłączenie zewnętrznej karty DSP na złączu Thunderbolt wraz z instalacją oprogramowania. Zamontowane urządzenia wyposażone w porty domeny cyfrowej w formacie AES/EBU należy podłączyć zgodnie z dokumentacją rysunkową (rysunek nr TWON-AV-25),

 2. dostawa i montaż w szafie rack w pomieszczeniu serwerowni, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, automatycznego przełącznika z minimum 64 wejściami i wyjściami AES/EBU, podłączenie go zgodnie z dokumentacją rysunkową (rysunek nr TWON-AV-25), podłączenie dwóch dodatkowych przewodów DB-25 - 4 XLRF/M, podłączenie do zewnętrznego kontrolera do automatycznego przełącznika, instalacja oprogramowania sterującego do automatycznego przełącznika na komputerowych stacjach roboczych i uruchomienie,

 3. dostawa i montaż w szafie rack w pomieszczeniu serwerowni, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, procesora emisyjnego, podłączenie go zgodnie z dokumentacją rysunkową (rysunek nr TWON-AV-25), zainstalowanie oprogramowania sterującego procesora emisyjnego na komputerowych stacjach roboczych i uruchomienie,

 4. dostawa i montaż w szafie rack w pomieszczeniu serwerowni, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, 4 sztuk procesorów pogłosowych, podłączenie ich zgodnie z dokumentacją rysunkową (rysunek nr TWON-AV-25), połączenie ze sterownikiem zdalnego sterowania i uruchomienie,

 5. dostawa i montaż w szafie rack w pomieszczeniu serwerowni oraz w pomieszczeniu reżyserni audio, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, extendera USB 2.0, podłączenie go do ułożonej instalacji oraz do komputerowej stacji roboczej, dostarczonej przez Zamawiającego,

 6. montaż na meblu studyjnym pełnozakresowych referencyjnych monitorów odsłuchowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz podłączenie ich do zamontowanych w meblu studyjnym krosownic bantam.   1. Monitorowanie sygnału audio i podglądu video: 1. dostawa i montaż telewizorów LCD (LCD 01 – LCD 04) wraz z uchwytami ściennymi do monitora, systemem transmisji sygnału po przewodzie cat. 6 oraz pozostałymi urządzeniami do transmisji obrazu (rozgałęźnik obrazu, zgodnie z dokumentacją rysunkową (rysunek nr TWON-AV-22, TWON-AV-23, TWON-AV-24 oraz TWON-AV-28,). Jeden monitor o przekątnej 65” nie jest montowany, należy go dostarczyć Zamawiającemu,

 2. dostawa i montaż systemu monitorowania sygnału audio, realizowanego przy pomocy montażu monitorów aktywnych bliskiego pola (odsłuchy wideo VM01 – VM04) wraz z uchwytami systemowymi do monitorów bliskiego pola zgodnie z dokumentacją rysunkową (rysunki nr TWON-AV-23 i TWON-AV-24) oraz podłączenie do odpowiednich przyłączy sygnałowych,

 3. dostawa i montaż kamer CCTV kopułkowych (VK 02, VK 04, VK 06) zgodnie z dokumentacją i podłączenie do odpowiednich przyłączy sygnałowych,

 4. uruchomienie systemu monitorowania sygnału audio oraz podglądu video.
 1. Wytyczne Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o:

 1. wykonaną w Sali im. Stanisława Moniuszki, reżyserniach audio i video oraz serwerowni w ramach odrębnego zlecenia instalację kablową systemu elektroakustycznego, systemu instalacji światłowodowej oraz przyłącza systemu elektroakustycznego. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania udostępnia kompletną dokumentację wykonawczą realizowanego zlecenia,

 2. dostawę urządzeń audio w ilości i o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym, o którym mowa w punkcie 6 OPZ,

 3. komponenty systemu dostarczone przez Zamawiającego tj. cyfrowa konsoleta audio, dwie komputerowe stacje robocze, dwa monitory komputerowe LCD,

 4. wytyczne Zamawiającego dotyczące lokalizacji montażu urządzeń w szafach rack w pomieszczeniu serwerowni, lokalizacji precyzyjnych punktów instalacji.

3.2. W celu przybliżenia Wykonawcy założeń wykonywanego systemu elektroakustycznego, poniżej przedstawiono listę wytycznych: 1. wykorzystanie studyjnej jakości technologii cyfrowej do dystrybucji, emisji i rejestracji sygnału audio z Sali im. Stanisława Moniuszki do pomieszczenia reżyserni audio,

 2. zastosowanie połączeń światłowodowych pomiędzy pomieszczeniami reżyserni audio. reżyserni video, komory nagrań, kabiny akustyka, sceny Sali im. Stanisława Moniuszki, oraz Sali Prób Orkiestry,

 3. możliwość rejestracji wielokanałowej sygnałów fonicznych w domenie cyfrowej, w rozdzielczościach nie mniejszych niż 192Khz oraz formatach DSD/DXD,

 4. zapewnienie funkcji cyfrowego rozdzielenia sygnałów fonicznych dla dwóch stanowisk rejestracji z możliwością indywidualnej, niezależnej kontroli parametrów toru wejściowego (w tym wzmocnienia układów wejściowych dla każdego z nich), dostępne przy zastosowaniu urządzeń pracujących w domenie cyfrowej w protokole formatu sieciowego IP, implementującego warstwę 3 modelu OSI.
 1. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy.

 1. W Formularzu cenowym, podano minimalne wymagania w zakresie funkcjonalności oraz parametrów technicznych i jakościowych, jakim muszą odpowiadać poszczególne komponenty systemu elektroakustycznego. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametrów funkcjonalnych, technicznych i ilościowych dla poszczególnych urządzeń z poniższej tabeli jest konieczne, aby uzyskać zakładany efekt funkcjonalny, techniczny i artystyczny.

 2. Urządzenia równoważne muszą posiadać parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe nie gorsze niż podane w Formularzu cenowym.

 3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił 48 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (urządzenia wraz z instalacją i konfiguracją) na warunkach szczegółowo określonych we wzorze umowy (załącznik nr 6b do SIWZ).

 4. W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej są używane urządzenia konwertujące sygnał audio na postać IP pracujące w protokole DANTE. Dostawa musi zapewnić zgodność dostarczonych urządzeń do miksowania i emisji dźwięku z tym protokołem.
 1. Szczegółowy zakres prac do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz specyfikację urządzeń do dostarczenia określają:
 1. Dokumentacja wykonawcza, o której mowa w punkcie 3 powyżej, została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 115290-2015 z dnia 15.05.2015 r., natomiast charakterystyka inwestycji przedstawiona jest w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.: „Wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej", opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego: www.teatrwielki.pl, w zakładce zamówienia publiczne /przetarg nieograniczony nr 9/A/2015.

 2. Projekt umowy (Załącznik nr 6b do SIWZ) przedstawiony w oddzielnym pliku w formacie PDF pod nazwą: „Umowa_AUDIO_czesc_II.pdf”

 3. Formularz cenowy przedstawiony w punkcie 6 poniżej. 1. Formularz cenowy.

 1. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane.

 2. Wykonawca wypełnia Formularz cenowy w ten sposób, że w kolumnie nr 2 podaje nazwę, typ i producenta oferowanego urządzenia, ponadto oświadcza czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazuje konkretny parametr (np. urządzenie posiada ekran o 10’’) – w zależności od żądania Zamawiającego.

 3. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą posiadać parametry odpowiadające parametrom minimalnym wskazanym przez Zamawiającego.


FORMULARZ CENOWY

Część II – Dostawa urządzeń audio wraz z instalacją na potrzeby Systemu emisji i rejestracji audio-video


L.p.

Nazwa urządzenia


Wartość jednostkowa netto /zł/

Ilość

Wartość całkowita netto /zł/

1

2

3

4

5 [3x4]

1

Pełnozakresowy, referencyjny monitor odsłuchowy emisyjny (para)
..............................................................................................

nazwa/typ/producent


1
Parametry wymagane:


 1. Konstrukcja aktywna.

 2. Głośnik o średnicy nie większej niż 5,25”.

 3. Pasmo przenoszenia 90-17000Hz.

 4. Nominalna impedancja 8 ohmów.

 5. Max SPL. nie mniejszy niż 104db @ 1 m = 1% THD.

 6. Typ wzmacniacza A/B, moc minimum 60W, stosunek sygnał/szum < 113 dB.

Parametry oferowane:


 1. spełnia/nie spełnia

 2. ……………………………………..

…………………………………….

 1. ………………………………………

 2. spełnia/nie spełnia

 3. ………………………………………………………………………………

 4. ……………………………………………………………………………..


2

Wielokanałowy system do rejestracji audio
..............................................................................................

nazwa/typ/producent


1
Parametry wymagane:


  1. Składający się z oprogramowania, karty PCI-e oraz stageboxa cyfrowego.

  2. Obsługa nie mniej niż 750 ścieżek audio, 250 wirtualnych instrumentów, 500 plików MIDI, minimum 250 busów do 192 kanałów wejściowych i wyjściowych.

  3. Latencja nie większa niż 0,8 ms.

  4. Przetwarzanie minimum 32 bity.

  5. Moc DSP nie mniejsza niż 18 x 320 mhz.

  6. Stagebox cyfrowy, minimum 16 kanałów wejściowych oraz 16 kanałów wyjściowych w formacie AES/EBU wspierających częstotliwość próbkowania 192 khz w trybie single-wire i dual-wire, minimum 16 kanałów w formacie TDIF I/O, minimum 16 kanałów w formacie ADAT (wspierające S/MUX II i IV), dodatkowe złącza domeny cyfrowej: 2 kanały w formacie AES/EBU wspierające częstotliwość 192 khz w trybie singlewire, 2 kanały w formacie S/PDIF, 8 kanały w formacie ADAT wspierające S/MUX II i IV, dwa dodatkowe porty na karty rozszerzeniowe. Port do podłączenia przewodu sterującego, umożliwiającego transmisję 32 x 32 kanałów audio oraz pełne sterowanie funkcjami stageboxa.

Parametry oferowane:


 1. spełnia/nie spełnia
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. ……………………………………..

 3. …………………………………….

 4. ………………………………………………………………………………

 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3

Rack transportowy 3U
..............................................................................................

nazwa/typ/producent


2
Parametry wymagane:


  1. Głębokość minimum 400 mm.

  2. Panel wentylacyjny 1U.

  3. Materiał: sklejka o grubości minimum 6,5 mm.

  4. Zamki motylkowe

  5. Okucia aluminiowe.

Parametry oferowane:.


 1. …………………………………….

 2. spełnia/nie spełnia

 3. ……………………………………………………………………………..

 4. spełnia/nie spełnia

 5. spełnia/nie spełnia


4

Rack transportowy 4U
..............................................................................................

nazwa/typ/producent


1
Parametry wymagane:


  1. Rack transportowy 4U, głębokość minimum 400 mm.

  2. Panel wentylacyjny 1U.

  3. Materiał: sklejka o grubości minimum 6,5 mm.

  4. Zamki motylkowe.

  5. Okucia aluminiowe.

Parametry oferowane:


 1. ………………………………………………………………………………

 2. spełnia/nie spełnia

 3. ………………………………………………………………………………

 4. spełnia/nie spełnia

 5. spełnia/nie spełnia


5

Skrzynia transportowa rack na kołach 12U
..............................................................................................

nazwa/typ/producent


2
Parametry wymagane:


  1. Głębokość minimum 500 mm.

  2. Sklejka o grubości minimum 6,5 mm.

  3. Dziesięciostopniowy mechanizm uchylny.

Parametry oferowane:


 1. …………………………………….

 2. …………………………………….

 3. spełnia/nie spełnia


6

Sterownik zdalnego sterowania do pracy z dedykowanym stereofonicznym procesorem pogłosowym
..............................................................................................

nazwa/typ/producent


1
Parametry wymagane:


 1. Kontrola maksymalnie ośmiu procesorów po protokole RS-422.

 2. Maksymalna długość przewodu sterującego 10m.

Parametry oferowane:


 1. ………………………………………………………………………………

 2. ……………………………………………………………………………..


7

Stereofoniczny procesor pogłosowy
..............................................................................................

nazwa/typ/producent


4
Parametry wymagane:


  1. Nie mniej niż 190 presetów pogłosów.

  2. Minimum 11 regulowanych parametrów.

  3. Minimum 99 ustawień użytkownika.

  4. Podwójne dedykowane zasilacze,

  5. Wejścia, wyjścia MIDI.

  6. Wejścia cyfrowe AES/EBU próbkowanie do 192 kHz.

  7. Wejścia analogowe, symetryczne.

  8. Minimum 24-bitowe przetworniki AD.

  9. Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż zakres od 12 Hz - 19 kHz ± <0,05 dB, zakres dynamiki> 116 dB, A-ważone.

  10. THD + N <0,001%.

Parametry oferowane:


 1. ………………………………………

 2. ………………………………………………………………………………

 3. ………………………………………

 4. spełnia/nie spełnia

 5. spełnia/nie spełnia

 6. spełnia/nie spełnia
 1. spełnia/nie spełnia

 2. ………………………………………

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………

 4. ………………………………………


8

Przełącznik ethernetowy 28 portowy zarządzalny
..............................................................................................

nazwa/typ/producent


12
Parametry wymagane:


  1. 26 gniazd sieciowych 10/100/1000Mbps.

  2. 2 gniazda mini-GBIC oraz złącze konsoli.

  3. Obsługa Voice over IP Quality of Service (VoIP-QoS).

Parametry oferowane:


 1. spełnia/nie spełnia

 2. spełnia/nie spełnia

 3. spełnia/nie spełnia


9

Subwoofer aktywny podrzędny
..............................................................................................

nazwa/typ/producent


1
Parametry wymagane:


 1. Głośnik o średnicy minimum 12”.

 2. Wbudowany wzmacniacz o mocy minimum 500W klasy D.

 3. Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż zakres od 24Hz – 190 Hz.

 4. Systemowe połączenie z monitorem odsłuchowym nadrzędnym systemu 5.1 przewodem systemowym typu skrętka kategorii 5e, transmitującym sygnał audio w domenie cyfrowej przy częstotliwości próbkowania nie niższej niż 192 kHz oraz dane sterujące.

 5. Współpraca z pilotem systemowym oraz oprogramowaniem sterującym na platformy MAC i PC.

 6. Minimum dwa gniazda RJ-45 do podłączenia przewodu systemowego.

Parametry oferowane:


 1. …………………………………….

 2. ……………………………………………………………………………….

 3. ……………………………………………………………………………….

 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 5. spełnia/nie spełnia
 1. ………………………………………………………………………………


10

Monitor odsłuchowy nadrzędny, aktywny Typ I
..............................................................................................

nazwa/typ/producent


2
Parametry wymagane:


  1. Wbudowana dodatkowa karta z minimum dwoma wejściami (4 kanały) w formacie AES/EBU, obsługującą częstotliwość próbkowania nie niższą niż 192 kHz.

  2. Systemowe połączenie z monitorem odsłuchowym nadrzędnym i podrzędnym systemu 5.1, przewodem systemowym typu skrętka kategorii 5e, transmitującym sygnał audio w domenie cyfrowej przy częstotliwości próbkowania nie niższej niż 192 kHz oraz dane sterujące.

  3. Współpraca z pilotem systemowym oraz oprogramowaniem sterującym na platformy MAC i PC.

  4. Minimum trzy gniazda RJ-45 do podłączenia przewodu systemowego.

  5. Dodatkowe złącze wejściowe sygnału synchronizacji, dodatkowe złącze sygnałowe w formacie AES/EBU.

  6. Konstrukcja dwudrożna.

  7. Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż zakres od 39 Hz - 21 kHz.

  8. Max SPL > 128 dB w szczycie.

  9. Głośniki o średnicy nie mniejszej niż 8” + 1”.

  10. Wzmacniacze o mocy nie mniejszej niż 180W + 180W.

Parametry oferowane:


 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 3. spełnia/nie spełnia
 1. ……………………………………………………………………………….

 2. spełnia/nie spełnia 1. spełnia/nie spełnia

 2. …………………………………….

 3. ……………………………………………………………………………….

 4. ………………………………………………………………………………

 5. …………………………………….


11

Monitor odsłuchowy podrzędny, aktywny, Typ I
..............................................................................................

nazwa/typ/producent


1
Parametry wymagane:


  1. Systemowe połączenie z monitorem odsłuchowym nadrzędnym systemu 5.1 przewodem systemowym typu skrętka kategorii 5e, transmitującym sygnał audio w domenie cyfrowej przy częstotliwości próbkowania nie niższej niż 192 kHz oraz dane sterujące.

  2. Współpraca z pilotem systemowym oraz oprogramowaniem sterującym na platformy MAC i PC.

  3. Minimum dwa gniazda RJ-45 do podłączenia przewodu systemowego.

  4. Konstrukcja dwudrożna.

  5. Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż zakres od 39 Hz - 21 kHz.

  6. Max SPL > 128 dB w szczycie.

  7. Głośniki o średnicy nie mniejszej niż 8” + 1”, wzmacniacze o mocy nie mniejszej niż 180W+180W.

Parametry oferowane:


 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. spełnia/nie spełnia
 1. ………………………………………………………………………………

 2. spełnia/nie spełnia

 3. ………………………………………………………………………………

 4. ………………………………………

 5. ………………………………………………………………………………………………………………………


12

Monitor odsłuchowy nadrzędny, aktywny, Typ II
..............................................................................................

nazwa/typ/producent


1
Parametry wymagane:


  1. Wbudowana dodatkowa karta z minimum dwoma wejściami (4 kanały) w formacie AES/EBU, obsługującą częstotliwość próbkowania nie niższą niż 192 kHz.

  2. Systemowe połączenie z monitorem odsłuchowym nadrzędnym i podrzędnym systemu 5.1 przewodem systemowym typu skrętka kategorii 5e, transmitującym sygnał audio w domenie cyfrowej przy częstotliwości próbkowania nie niższej niż 192 kHz oraz dane sterujące.

  3. Współpraca z pilotem systemowym oraz oprogramowanie sterującym na platformy MAC i PC.

  4. Minimum trzy gniazda RJ-45 do podłączenia przewodu systemowego.

  5. Dodatkowe złącze wejściowe sygnału synchronizacji, dodatkowe złącze sygnałowe w formacie AES/EBU.

  6. Konstrukcja dwudrożna.

  7. Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż zakres od 39 Hz - 20 kHz,

  8. Max SPL > 128 dB w szczycie.

  9. Głośniki o średnicy nie mniejszej niż 6,5” + 1”.

  10. Wzmacniacze o mocy nie mniejszej niż 180W+180W.

Parametry oferowane:


 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 3. spełnia/nie spełnia 1. ………………………………………………………………………………

 2. spełnia/nie spełnia
 1. spełnia/nie spełnia

 2. ………………………………………

 3. ………………………………………

 4. ………………………………………………………………………………

 5. ………………………………………………………………………………


13

Monitor odsłuchowy podrzędny, aktywny, Typ II
........................................................................................

nazwa/typ/producent


1

Pobieranie 0.78 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna